Annika Strondl, Swerim

Hur kan Sverige bli mer konkurrenskraftigt inom AM?

16 december, 2020

Finns det ett behov av specifika forskningsinsatser och innovationer som kan göra Sverige än mer konkurrenskraftigt när det handlar om additiv tillverkning av metall (AM)? Den frågan ska en aktuell kartläggning, som utförs av metallforsningsinstitutet Swerim besvara.

Nu i december har Swerim inlett arbetet med en uppdaterad kartläggning av behovet av forskning och innovation inom området additiv tillverkning i metall (AM). Målet är upptäcka och belysa eventuella behov av satsningar för att ytterligare skynda på industrialiseringen och konkurrenskraften.  Kartläggningen pågår under fyra månader och finansieras av Vinnova.

Projektledare är Annika Strondl, Swerim, som även hade huvudansvaret för en första färdplan för AM i Sverige, som togs fram 2018.  Den aktuella studien, som finansieras av Vinnova, är en avstämning av den tidigare färdplanen och uppdatering av aktuella behov. Slutsatserna ska vara väl förankrade hos intressenterna – såväl aktörer inom materialutveckling som slutanvändare av komponenterna som tillverkas genom AM.