I forskningsstationens minne 2023

2023 års pris ”I forskningsstationens minne” om 25 000 kr har tilldelats Elsayed Mousa för sina kunskaper inom metallurgi.

Han har med sitt engagemang stöttat och servat våra viktigaste kunder i sin strävan mot klimatneutral stålproduktion. Utöver detta bidrar även Elsayed med stort engagemang och nyfikenhet i att skapa nya projekt och projektmöjligheter med sina kollegor på ett förtjänstfullt sätt. Under 2023 har även Elsayed, med publicering av sin forskning, kvalat in på Stanfords lista över de mest inflytelserika forskarna i världen.

Elsayed är med sitt arbetssätt och engagemang en bra förebild för en forskare inom Swerim.

________________
Swerim har instiftat ett pris om 25 000 kr för personal verksamma inom Swerim och med koppling till Swerim Luleå som på ett föredömligt sätt visat engagemang, samarbete, nyfikenhet och integritet som genom sitt arbete bidrar till att Swerim vidmakthåller och stärker vår unika position inom industrinära forskning kring metaller och deras väg från råmaterial till produkt.