Pontus Sjöberg

Intensiv första månad

7 mars, 2019

Pontus Sjöberg har arbetat sin första månad som vd för Swerim. Han känner ett starkt stöd från industrin för institutets inriktning. Nu leder han arbetet med strategi och konkretiseringar som möter industrins efterfrågan. Parallellt pågår arbetet med skapandet av en gemensam kultur för Swerim med de bästa byggstenarna från verksamheterna i Luleå och Stockholm.

Den pågående verksamheten är mycket stark. Swerim är otroligt intressant på många sätt, inte minst kraftsamlingen för minskat fossilberoende, säger Pontus Sjöberg.

Swerims utrustning och anläggningar för test och demo är ovärderliga verktyg i vårt erbjudande, fortsätter Pontus Sjöberg. Han ser dessa som en stark grund för att kreativt nyttja den ökade bredden av kompetens och möjligheter som Swerim innebär.

Vi kan gå från steget efter grundforskning till industriell skala och implementering. Det gör Swerim till en viktig aktör i utveckling av nya material och processer samt optimering för cirkulär ekonomi och resurshushållning. Vi jobbar nu vidare för att tydliggöra vår roll som strategisk partner till industrin.

Nyckeln är att samverka med positiv energi, bjuda på sitt kontaktnät och vara öppen för industrins behov, säger Pontus Sjöberg.