Invigning lasercell

Invigning av lasercell och ”Joining testbed”

1 november, 2018

Ett 40-tal personer från industri, högskola och finansiärer deltog i slutet av oktober i invigningen av Swerims nya lasercell, placerad i vår nationella testbädd för fogning i Stockholm. Tillsammans med övrig utrustning i labbet går den nu under namnet Joining testbed. 

–Med den nya utrustningen har vi en flexibel testanläggning för lätta och högpresterande konstruktioner. Här erbjuder vi kunden möjlighet att testa nya innovativa idéer kopplat till fogning som utprovning, optimering och verifiering av fogningsteknik i demonstratorskala, liksom vidareutveckling av nya fogningstekniker, säger Karl Fahlström, forskningschef Swerim. Joining testbed ger också möjlighet att exempelvis kombinera flera svetsmetoder och att snabbt utvärdera resultaten i våra labb.

Swerim ligger i framkant inom fogning och stärker hela tiden kompetensen genom forskningsprojekt med framgångsrika forskningsutövare som Högskolan Väst och Luleå tekniska universitet, men också genom samarbete med olika utrustningstillverkare.  

Testbädden är en eftertraktad utvecklingsresurs för fordonsindustri, stål- och metallindustri, verkstad, kraft- och processindustri samt tillverkande industri inom nya material.

Invigning lasercell, kö till fogningslabbet
Deltagare från industri, högskola och finansiärer vid invigningen av Swerims lasercell

Fakta lasercell

Lasercellen är utrustad med en 10 kW fiberlaser från IPG och en ABB-robot som styr laserskäroptik från Precitec och lasersvetsoptik från Permanova. Redan från start, när cellen var klar för användning, har flera svetsförsök genomförts inom olika projekt och kurser. Vår samarbetspartner Hydro har också genomfört ett flertal svetsförsök. Inom en snar framtid kommer cellen att utrustas med ytterligare en robot med funktionen att styra två mekaniska fogningsutrustningar (EJOWELD från EJOT samt en punktsvetstång från Matuschek). Målet är att skapa stor flexibilitet i cellen och möjliggöra interaktion mellan flera fogningsprocesser.