Jan Niemi, Swerim

Jan Niemi tilldelas pris till forskningsstationens minne

7 januari, 2020

Jan Niemi tilldelas pris till forskningsstationens minne 2019, om 25 000 kronor, för att han under lång tid med både nyfikenhet och vetenskaplig höjd utvecklat flera tillämpningar för mätsystem. 

Jan har kundfokus och är mycket aktiv med industriella tillämningar av forskningsresultaten. Han är en god ambassadör för Swerim och är både uppskattad och omtyckt av kunder, kollegor och samarbetspartners.

Kontakt: Jan Niemi, jan.niemi [at] swerim.se

__________________
Pris till forskningsstationens minne delas ut en gång årligen till en (eller flera) som på särskilt förtjänstfullt sätt, genom goda presentationer, eller resultat, bidragit till att förbättra eller stärka Swerims position inom industrinära forskning kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt.

Bakgrunden till prisets namn är att Swerims verksamhet i Luleå har sitt ursprung och historia från 1963 med bildandet av ”metallurgiska forsknings- och försöksstationen” med finansiering från Norrlandsfonden, Malmfonden, stålindustrin, LKAB och Jernkontoret.