Karl Fahlström

Karl Fahlström på IVA:s 100-lista 2020

4 mars, 2020

Vi gratulerar Karl Fahlström som återfinns på IVA:s 100-lista 2020 med sitt doktorandprojekt ”Lasersvetsning av lättviktskonstruktioner”. Ett arbete som resulterade i en disputation på Högskolan Väst i fjol.

 Karl Fahlströms projekt visar hur fordonsindustrin kan möta klimatmål med minskade koldioxidutsläpp för att klara allt tuffare utsläppskrav.

 – Detta kan åstadkommas genom introduktion av material med ökad hållfasthet i förhållande till sin vikt. Även, produktionsmetoder såsom lasersvetsning ger fördelar med hög produktivitet och ökad styvhet i förbanden, berättar Karl Fahlström. Projektet har resulterat i ökad kunskap om de vanligt förekommande kvalitetsproblemen vid lasersvetsning, där rekommendationer för hur dessa problem ska kunna undvikas har tagits fram.

 På IVAS:s 100-lista återfinns aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.