Karl Fahlström

Karl Fahlström på IVA:s 100-lista 2020

4 mars, 2020

Vi gratulerar Karl Fahlström som återfinns på IVA:s 100-lista 2020 med sitt doktorandprojekt ”Lasersvetsning av lättviktskonstruktioner”. Ett arbete som resulterade i en disputation på Högskolan Väst i fjol. Karl kommer att presentera sin forskning på Research2Business Summit den 18 mars. En årlig nationell mötesplats dit utvalda forskare från högskolor, universitet och institut och beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer bjuds in.

 Karl Fahlströms projekt visar hur fordonsindustrin kan möta klimatmål med minskade koldioxidutsläpp för att klara allt tuffare utsläppskrav.

 – Detta kan åstadkommas genom introduktion av material med ökad hållfasthet i förhållande till sin vikt. Även, produktionsmetoder såsom lasersvetsning ger fördelar med hög produktivitet och ökad styvhet i förbanden, berättar Karl Fahlström. Projektet har resulterat i ökad kunskap om de vanligt förekommande kvalitetsproblemen vid lasersvetsning, där rekommendationer för hur dessa problem ska kunna undvikas har tagits fram.

 På IVAS:s 100-lista återfinns aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.