Bild: Liljewall Arkitekter/ByggVesta

Klimatsmart betong av spannmål

23 maj, 2022

Det nya och klimatsmarta byggmaterialet Agri™betong presenterades för första gången i maj av ByggVesta. De gjutna betongelementen, som har en hälften så stor klimatpåverkan som traditionell betong, har installerats i ByggVestas fastighet Sköterskan i Sege Park, Malmö.

– I tider av klimatoro och behov av hållbart byggande samt den cementkris Sverige och branschen står inför, så är det spännande att arbeta med denna utveckling som utöver det halverade klimatavtrycket också medför en nära femtio-procentig reduktion av mängden cement. Vi ser att man med denna metod med lätthet skulle kunna understiga 200 CO2e per BTA, vilket är mindre än flerbostadshus i trä. Bäst möjliga innovation för hållbart byggande, säger Bill Ögren, Chef Produktion på ByggVesta Development.

– Swerims bidrag i projektet har varit att utveckla en stabil förbränningsprocess av havreskal med fluidbäddteknologi. Processen ger en amorf och SiO2 rik aska med goda hydrauliska egenskaper. Askan kan ersätta cement vid betongtillverkning, berättar Lars-Olov Nordberg, senior forskare vid Swerim.

Agri™Betong har tagits fram inom Energimyndighetens forskningsprogram Industriklivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim. Projektet, som varit en framgång, har skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong.

Grafik: Liljewall Arkitekter/ByggVesta

Kontaktpersoner

Lars-Olov Nordberg, Swerim, lars-olov.nordberg [at] swerim.se
Caroline Lind, ByggVesta, presskontakt, caroline.lind [at] byggvesta.se