Konst möter metallurgi i Kirunas stadsbild

Konst och metallurgi förening: I gruvstaden Kiruna är ett nytt konstverk invigt. Metallforskningsinstitutet Swerim har spelat en viktig roll för att konstnärens vision skulle kunna bli verklighet och en del av stadsbilden i Kiruna.

Kkonstverket Combustion/production i Kiruna

Fredagen den 24 maj 2024 invigdes konstverket Combustion/production i Kiruna – skapat av brasilianske konstnären Daniel Da Paula. Metallgjutningar formade som gatustenar har integrerats i Kirunas stadsbild. Varje gatsten består av metaller laddade med symbolisk betydelse: Järn från LKAB; koppar från de gamla klockvisarna i det första stadshusets klocktorn och silver från återvunnet material från svenska krematorier.

Konstverket i Kiruna är nu en permanent del av stadsbilden, men Daniel Da Paula har även varit del av utställningen Luleå Biennalen 2024, som arrangerats av Konstfrämjandet Norrbotten under våren. Det var konstfrämjandets produktionsgrupp som hittade Swerim som samarbetspartner.

– Kompetens och kunskap när det handlar om hela värdekedjan från råmaterial till färdig metallprodukt var avgörande, berättar en av de konstnärliga ledarna för Luleå Biennalen, Bruno Alves de Almeida. Han betonar också att samarbetet fungerat väl. Forskare och tekniker hos Swerim har tagit sig an uppdraget helhjärtat.

– Samarbetet har varit positivt och helt nödvändigt för att framgångsrikt kunna förverkliga Daniel De Paulas verk!

Hos Swerim är det Pavel Ramirez Lopez som varit projektledare och han vill lyfta det interna samarbetet på Swerim, där en arbetslag tillsammans förverkligat konstnärens vision.

– Det handlar om uppfinningsrikedom, expertis och hårt arbete. Tillsammans tänjer vi gränser och formar framtiden för gjutteknologi med vår egen interna snabbprototypmodell och smältberedningsutrustning. Att få göra det i ett konstprojekt var annorlunda och utvecklande, konstaterar Pavel Ramirez Lopez, som riktar ett särskilt tack till forskarkollegorna Karthik Manu och Anton Sundström samt samt tekniker Peter Skemark, Peter Larsson, and Fredrik Skemark.