Sara och Katarina, Swerim

Konsten att göra affärer genom industriell symbios

24 juni, 2019

Hur kan företag i industrin hitta affärskoncept som gör dem bättre på att bygga ett hållbart samhälle? Det har en grupp forskare vid metallforskningsinstitutet Swerim fokuserat på, i en aktuell studie.

Redan idag nyttiggörs stora mängder restmaterial som slagg, stoft och slam inom stålframställning. En aktuell studie från Swerim visar att det finns potential att ytterligare förbättra såväl miljö- som företagsvinster, genom cirkulära affärskoncept med fokus på hållbarhet.

Två företag inom processindustrin kan dra ömsesidig nytta av varandras respektive restprodukter – den slutsatsen landade en forskargrupp från Swerim i, när de fördjupade sig i studien ”Cirkulära affärskoncept för återvinning av restprodukter inom stålindustrin”. Att hitta affärsförhållanden där industriell symbios kan uppstå ger miljövinster för företagen, men det behövs även ekonomiska incitament.

– Modellen vi tagit fram gör det möjligt att utvärdera olika varianter av cirkulära affärer av restprodukter, genom att sätta in aktuella kostnader och andra parametrar. Den fungerar dessutom för alla processindustrier, inte bara specifikt stålindustrin, berättar Sara Rosendahl, en av forskarna vid Swerim som arbetat med studien.

Forskarna har bland annat tittat närmare på hur Höganäs Sweden och SSAB, skulle kunna skapa ett symbiotiskt förhållande. I studien skapades en modell med hypotetiska affärskoncept. Vissa restprodukter är mer utmanande, när det gäller att hitta ekonomiska incitament som motiverar till affär, medan andra är mer uppenbara. Men modellen påvisar hur man genom vinster från nyttiggörandet av ett material, kan skapa förutsättningar för att även få in material med mindre ekonomisk potential i en cirkulär affär.

– Hela vårt uppdrag handlar om att optimera hanteringen av restprodukter med fokus på hållbarhet, så det var självklart för oss att delta i Swerims studie. Modellen som de tog fram kommer att vara ett praktiskt verktyg för oss i vårt fortsatta arbete och vi hoppas att ett cirkulärt affärskoncept snart tar klivet från teori till praktik, säger Jeanette Stemne, forskningschef SSAB Merox.

Studien har utförts av Swerim i samarbete med Höganäs Sweden, SSAB Merox, Bolliden Rönnskär samt Jernkontorets teknikområde 55 Restprodukter, inom det Vinnova-finaniserade projektet ”Cirkulära affärskoncept för återvinning av restprodukter inom stålindustrin”.

Vill du veta mer om konsten att göra affärer genom industriell symbios? Kontakta: Sara Rosendahl, sara.rosendahl [at] swerim.se eller Katarina Lundqvist, katarina.lundqvist [at] swerim.se

Bildtext: Forskning som kan hjälpa företag att hitta affärskoncept som gör dem både mer lönsamma och bättre på att bygga ett hållbart samhälle. Från vänster Katarina Lundqvist och Sara Rosendahl, Swerim.
Foto: Magnus Stenlin LuleBild