Johan och Johan

Lagneborgpriset 2021

9 december, 2021

Lagneborgpriset 2021 om 50 000 kr tilldelades Johan Lönnqvist och Johan Eliasson vid Swerim för sina insatser gällande småskalig materialutveckling och materialprovning inom områdena termomekaniska processer och glödgning samt gjutning.

Ett arbete som främst är inriktat mot låglegerade stål, men i samverkan med andra grupper på Swerim görs nu även liknande insatser mot rostfria stål och nickelbas.

Av betydelse att belysa är att Johan och Johan tillhandahåller materialdata, materialstrukturer och materialtillstånd, vilka ingår i många andra forskares projektarbete genom att vara en central del av kedjan ”rapid prototyping”. Rapid prototyping inkluderar arbetskedjan att gå från materialkoncept, tillverkning, processering, och utvärdering av egenskaper. Johan och Johans noggranna arbeten, innovativa problemlösningar, är förutsättning för lyckad fortsatt forskningsarbete.

De är båda omtyckta kollegor med lång erfarenhet av forskningsarbete vid Swerim och alltid lättsamma och hjälpsamma att arbeta med.

Rune Lagneborg som priset är uppkallat efter var metallforskare, professor i metallografi vid KTH. Han slutade på institutet 1998 efter att ha varit verksam som föreståndare på Institutet för Metallforskning under 25 år. Han jobbade som föreståndare mellan 1974 och 1998. 

Kontakt

  • Johan Lönnqvist, johan.lonnqvist [at] swerim.se
  • Johan Eliasson, johan.eliasson [at] swerim.se