Landshövding Björn O. Nilsson på besök.

Landshövdingen besökte Swerim

13 februari, 2019

Norrbottens Läns Landshövding Björn O. Nilsson besökte Swerim i Luleå idag. Under besöket diskuterades bland annat forskningsinstitutens roll i Sverige och dess betydelse för svensk industri.

- Hela positioneringen av institutssektorn är väldigt viktig, liksom hur man ser på utvecklingen av instituten framöver. Det som är väl positionerat idag är demoanläggningar, men det är också viktigt att ytterligare utveckla institutens koppling till akademien, säger Björn O. Nilsson.   

Norrbotten är en region med många olika forskningsaktörer, exempelvis Luleå tekniska universitet och forskningsinstitut som Swerim och RISE, men även olika företag bedriver avancerad forskning här.

- De olika forskningsaktörernas betydelse för Norrbotten som region kan inte överskattas, menar Björn O. Nilsson. Att ha ett kunskapsnav av den här arten är ovärderligt. Järn- och stålbranschen till exempel är en hörnsten i Norrbotten, och här har Swerim (tidigare MEFOS) haft en mycket viktig betydelse. Det visar också att modellen med institut håller.

Med på besöket var även Länsstyrelsens Näringslivschef Andreas Lind. Besöket avslutades med en rundvandring i de stora pilotanläggningarna.