Martin Pei, SSAB

Martin Pei ny ordförande

12 maj, 2021

Metallforskningsinstitutet Swerims nya styrelseordförande heter Martin Pei och återfinns till vardags i SSAB:s koncernledning som teknisk direktör. Han känner att han fattat ordförandeklubban i en period med vind i seglen för Swerims verksamhet.

‒ Behovet är stort av precis den kompetens som Swerim besitter och möjligheterna är dessutom stora till forskningsfinansiering på såväl nationell som europeisk nivå, konstaterar Martin Pei när han summerar läget och syftar förstås på den stora omställning som gruv- och stålindustrin just nu befinner sig i. 

Själv är Martin Pei i allra högsta grad delaktig i omställningen på flera nivåer. Han har under hela sin tid på SSAB arbetat med framtidsperspektiv och var den som ursprungligen fick idén till Hybrit-samarbetet och fossilfri framställning av stål. Hans tankar fick först fäste inom den egna koncernen SSAB men nyckeln var att även få med sig Vattenfall och LKAB.

‒ Allt ser ut enligt den ursprungliga plan jag efter initiala diskussioner föreslog med förstudie, pilotfas och sedan en demoanläggning innan den fullskaliga industriella produktionen. Skillnaden är att allt går betydligt mycket fortare än jag trodde från början. Det känns förstås jättespännande men naturligtvis med visst pirr i magen. Redan 2026 ska demoanläggningen i Malmfälten stå klar och det är nu vi går in i den mest spännande fasen.

Martin Pei var tidigare ordförande i Hybrit, men med bolagets roterande ordförandeschema är det nu Andreas Regnell, Vattenfall, som leder styrelsen. Martin Pei sitter dock kvar i styrelsen och även i den styrelse han nu leder hos Swerim finns en tydlig koppling till Hybrit.

‒ Swerim har ju byggt upp ett nytt laboratorium och har knutit till sig en fantastisk forskargrupp med fokus på Hybrit. Jag har ännu inte ens sett labbet och det är en av de saker jag ser fram emot, precis som att överhuvudtaget bekanta mig närmare med Swerims verksamhet i Kista. Anläggningarna i Luleå känner jag till relativt väl genom mitt yrkesmässiga fokus på processmetallurgi. Pandemin har satt stopp för fysiska besök, men nu ska det förhoppningsvis lätta snart.

När det handlar om utmaningar som han ser från sin position som ordförande i metallforskningsinstitutet Swerims styrelse hänger de ihop med möjligheterna som industriomställningens tid innebär:

‒ Efterfrågan på ingenjörer och forskare kommer att öka ytterligare. Det blir en tävling om att rekrytera kompetensen och det måste förstås även Swerim förhålla sig till. Jag förutspår att vi i än högre grad än idag kommer att behöva se oss om i hela världen för att rekrytera ny kompetens.

Just tävlingsmomentet är inte något Martin Pei är främmande för, vilket yrkesmässigt har handlat om att hela tiden vara i framkant. På det privata planet upptäckte han golf i mogen ålder. 

‒ Jag började med golf sent i livet. Jag var nästan 50 år när jag upptäckte tjusningen med sporten. Nu har jag handicap 12. Vi kan väl säga att jag gillar att träna för att förbättra mig, konstaterar Swerims nya ordförande med ett leende.

Foto: SSAB.
Bildtext: Martin Pei, SSAB förklarar hur vätgasreducerad järnsvamp framställs.