Ida Heinz, Swerim

Möt några av Swerims forskare

11 februari, 2022

11 februari, FN:s världsdag för kvinnor och flickor inom forskning.  

Det behövs fler kvinnliga ingenjörer med kopplingen till den gröna omställningen. Fler som brinner för och vill jobba med lösningar på klimatfrågan! Så vi gör just det, presenterar några av våra profiler hos metallforskningsinstitutet Swerim och varför de tycker att de har valt rätt.

Ingenjör – ett kul jobb – där du gör skillnad

Ida Heintz är forskare och chef för Co2 neutral industri hos metallforskningsinstitutet Swerim och arbetar i en mansdominerad miljö.

– Samtidigt vill jag betona att det kändes som att komma hem när jag började här. Att få jobba projektinriktat tillsammans med kreativa och skarpa kollegor var fantastiskt och jag måste säga att jag alltid känt mig betraktad som en forskare bland andra här. Men självklart blir det en ännu mer kreativ och rolig arbetsplats när det är en blandning av män och kvinnor.

Hon har en tanke om hur det skulle gå att locka fler unga tjejer till civilingenjörsutbildning och eventuellt i förlängningen en forskarkarriär.

– Miljömedvetenheten är stor bland unga tjejer. Och till exempel här på Swerim känner jag dagligen hur vi är med och bidrar till den industriella omvandlingen och därmed jobbar på lösningar på klimatfrågan. Jag måste erkänna att jag själv inte tänkte på den kopplingen när jag utbildade mig till civilingenjör - och jag tror att vi borde bli bättre på att belysa det just för att locka tjejer, konstaterar Ida Heintz.​

Ännu längre, ännu snabbare

Mélina Gilbert Gatty, är forskaren som trivs allra bäst en dag hon tillbringar i laboratoriet, med problemlösning som motor och drivkraft. Ändå hade hon egentligen tänkt bli jurist, när hon växte upp i Frankrike. I 16-årsåldern ändrades dock planerna:

– Det var då ämnet kemi kom in i skolan. Plötsligt såg jag nya sammanhang, det låter stort men det kändes som om jag plötsligt förstod hur allt hänger ihop samtidigt som det fanns så mycket nytt att upptäcka. Vi hade dessutom en inspirerande lärarinna i kemi och efter det var det ingen tvekan: Det var forskare jag skulle bli! 

Att hon verkar i en mansdominerad värld är inte något Mélina Gilbert Gatty reflekterade så mycket över, förrän hon kommit en bit in i karriären.

– Ibland på möten i en projektgrupp kan det slå mig att jag är den enda kvinnan i rummet och det är klart, det blir rätt uppenbart att ju högre upp du kommer på karriärstegen inom akademien, desto glesare är det mellan kvinnorna. 

Olika perspektiv gynnar kreativiteten

Irma Heikkilä som är pulverspecialist och senior forskare på Swerim blev dock tidigt varse att hon tillhörde en minoritet.

– Jag studerade på universitetet i Helsingfors och på min tid var vi kanske 10 procent tjejer inom teknologkåren. Men jag minns det som fantastiska år med god sammanhållning inom kåren och att bli forskare var en naturlig fortsättning. Det jag tycker allra bäst om med mitt yrke som forskare är den kreativa stämningen inom en arbetsgrupp, där vi samlats för att lösa ett gemensamt problem. Jag sitter med på många möten och min känsla är att kvinnor och män generellt tänker lite olika. Våra olika perspektiv gynnar kreativiteten!