seminarie

Nätverket Stålakademin

9 juni, 2020

Nätverket Stålakademin är en plattform för erfarenhetsutbyte, informationsspridning och kunskapsdelning mellan stålindustrin och den akademiska världen.

Sju av Swerims medarbetare (Joakim Hedegård, Bevis Hutchinson, Mikael Larsson, Pavel Ramirez Lopez, Lena Sundqvist, Chuan Wang och Guozhu Ye) ingår i nätverket som koordineras av Jernkontoret. Nätverket formades 2020 på initiativ av Jernkontoret då det saknades ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte för Sveriges adjungerade professorer med kopplingar till stålindustrin.  

Läs mer: