Appen mMtallkompetens

Ny app täcker informationsglapp om mässing

20 februari, 2020

En liten uppslagsbok att ha i fickan, för den som behöver kunskap om mässing. Så beskriver projektledaren Stefan Heino den nya appen Metallkompetens med utbildningsmaterial som metallforskningsinstitutet Swerim varit med att ta fram.

Appen Metallkompetens, är sedan årsskiftet fritt tillgänglig för alla som vill ha och behöver information om mässing; det kan handla om allt från gymnasieelever till tekniker och specialister. Informationen spänner över allt från metallografi, korrosion, regler och krav vid tillverkning och är uppdelad i Basfakta och Fördjupning.

– Det går till exempel att hitta information om vad som gäller för mässig i dricksvatten och instruktioner om gjutning, berättar Stefan Heino, projektledare vid Swerim.

I dagens mässingsindustri pågår ett skifte från blyade till blyfria legeringar. Skiftet kräver en bred och djup teknisk kunskap hos företagen om mässing och det har saknats ett samlat, modernt utbildningspaket. Behovet var akut och uttalat från industrin.

Forskningsprojektet Cobra syftade till att skapa just ett sådant utbildningspaket. Projektet som pågått i ett och ett halvt år, avslutades i december 2019.

Fattigmansguld

Mässing, som förut brukade kallas fattigmansguld, är en av de äldsta legeringarna vi har och i Sverige startade det första mässingsbruket redan 1571 i Vattholma. Mässing har bra motstånd mot korrosion och är formbar vid låga temperaturer, vilket till exempel gör den användbar för tillverkning av allt från VVS-armaturer och maskindetaljer till prydnadsföremål. Trots användbarheten har den samlade informationen om metallen varit bristfällig.

– Företagen har uttryckt intresse att få fram utbildningsmaterial. Det finns lite i den gamla kopparhandboken, men inget dedikerat för mässing och inget som uppdaterats på senare år, säger Stefan Heino.

Appen Metallkompetens med utbildningsmaterial har tagits fram tillsammans med företag i industrin. En del av projektet Cobra har varit att göra informationen tillgänglig på nya sätt. För att få en bred spridning valdes att göra det digitalt och tillgängligt för mobiltelefoner. Appen finns att ladda ner gratis för både Android och iOS.

Projektet har fått medel från Vinnovas strategiska innovationsprogram Metalliska material. Den totala budgeten för projektet har varit 2,6 miljoner kronor. Parter inom projektet har varit Swerim, RISE och Lunds universitet. Deltagande företag har varit LK Systems, Mattsson Metal, FM Mattsson Mora Group, MMA, Villeroy & Boch Gustavsberg, Nordic Brass Gusum och Esbe. Swerim har varit koordinator för projektet.

Vill du veta mer om Cobra och appen Metallkompetens?

Kontakta: Stefan Heino, koordinator och projektledare, Swerim
stefan.heino [at] swerim.se, 070 562 86 70