Batch

Ny atomiseringsenhet

13 december, 2021

Utrustningen är på plats och den första pulversatsen testas i nya Swerim - Kanthal atomizer.

Detta är ett stort steg för Sverige som gör att vi fortsätter att behålla vår världsledande position inom pulvermetallurgi.

– Samarbetet har möjliggjort en unik plattform för FoU-aktiviteter inom legerings- och pulverutveckling för hela Sverige, säger Jesper Vang, forskningsledare inom additiv tillverkning och pulvermetallurgi vid Swerim. Att vi investerar tillsammans med industrin visar att Swerim är en attraktiv forskningspartner inom pulver-och legeringsutveckling.

Snart är det klart för invigning.

Vi kan inte vänta!