Ny förståelse för stålets kemi kan minska svinnet inom industrin

Stålkomponenter som formförändras vid härdningen är ett kostsamt problem för industrin. Tack vare ett forskningsprojekt finns ny förståelse för den stålkemi som skapar problemet.

Anders Olofsson, Scania

Emil Stålnacke vid Swerim har varit projektledare för det Vinnova-finansierade projektet DistOVER med syfte att långsiktigt förstå och minimera formförändringar i valsade ringar, genom att undersöka hur kemiska skillnader i råämnet påverkar. 

–Scania har varit en av våra partners i projektet och hos dem kan det handla om kassationer på tiotals procent av valsade ringar som används i produktionen av lastbilar. Varje tillverkningssteg innan det sista momentet, härdningen, skapar en potential för formförändring. Vi har följt hela processen “från ax till limpa” och det har vi kunnat göra genom att även Ovako, som levererar stålet, har deltagit i projektet. 

Forskningsprojektet DistOver har bekräftat förklaringsmodellen till att vissa ringar formförändras och blir skeva eller ovala medan andra inte blir det. Den så kallade distorsionen beror på skillnader i råämnets kemi; skillnader mellan stålets kärna och periferi.

– Orundheten blir större om kemin är förskjuten. Det vi har kunnat visa är att skillnaderna finns i kemin och att det påverkar på ett tydligt sätt, säger Emil Stålnacke och konstaterar att nästa steg handlar om att förutsäga och kunna modellera kemin, för att därmed kunna minska formförändringar och kassationer i industrin.  

Anders Olofsson är processingenjör hos Scania: 

– För oss har projektet varit mycket lyckat. Det har kunnat visa i reella tal hur stor inverkan variationer i ståltillverkningen har på formförändringar vid sätthärdning av transmissionskomponenter. Det hade inte gått utan det branschöverskridande samarbetet och en projektgrupp med kompetens inom hela tillverkningskedjan. Vi kommer framöver använda kunskapen vid kravsättning på ämnen till känsliga artiklar, där vi har ett behov att minska variationen på inkommande material.

Foto: 3D-scannat ringhjul
Foto 2: Anders Olofsson, Scania