Projektdeltagare från Boliden, LTU och Swerim

Ny produkt utvecklas från slagg som minskar betongens klimatpåverkan

18 oktober, 2023

Swerim har i samarbete med Boliden tagit fram utrustning för vattengranulering av slagg i pilotskala. Försöksuppställningen har många möjliga framtida applikationer för hantering av diverse slaggbaserade material.

Slagg i cement ger minskad klimatpåverkan

Det sista steget i slagghanteringen vid Rönnskärs kopparsmältverk är den så kallade granuleringen, där den behandlade slaggen från primärsmältning snabbt kyls med hjälp av vatten. Den resulterande produkten, kallad järnsand, har flera applikationer som t.ex. byggnadsmaterial och blästersand. I ett nytt initiativ arbetar nu Boliden med att utveckla en ny produkt som minskar användningen av kalciumoxid (CaO) i cement, en pozzolan produkt (Supplementary Cementitious Material) .

Finfördelning och snabb kylning av slagg

Granulering pågår hos Swerim
Granulering pågår. Slaggen slungas med hjälp av vattenstrålar in i ett betongfack för senare uppsamling.

Swerim har genomfört en serie försök där man i pilotskala framställt en syntetisk slagg. Sammansättningen på den syntetiska slaggen är optimerad för att maximera reaktiviteten i cementapplikationer och resulterar i en cementprodukt (SCM). Produkten är utvecklat av Boliden i samarbete med LTU och RISE. Med hjälp av ny pilotutrustning kunde vattengranulering av den nya produkten i tonskala utföras med eftersträvad avsvalningshastighet. Försöksuppställningen kan nyttjas i framtida projekt för att optimera eller utvärdera vattengranulering av diverse slaggbaserade material.

– Samarbetet med Swerim är av stor betydelse för att kunna gå från laboratorieförsök till pilotskala och minska risken i investeringar i industriell produktionskapacitet, säger Åke Roos, programansvarig, affärsutveckling Boliden Smelters.

Första bilden: Projektdeltagare från Boliden, LTU och Swerim granskar det producerade materialet.