Reaktor, Swerim

Nytt projekt för reducerade CO2-emissioner från värmningsugnar

17 september, 2020

Under fyra år ska 19 forskare från tio länder ta sig an att testa tekniska koncept som kan minska koldioxidutsläpp vid stålproduktion med 95 procent. Projektledare är Sara Rosendahl och innovationsansvarig är Paul Cobden vid metallforskningsinstitutet Swerim.

Det är två olika koncept och tekniker som testas för att nyttja masugnsgas för värmningsugnar vid stålproduktion och fånga upp och förvara koldioxiden. Det handlar dels om att avskilja koldioxiden från gasen innan förbränningsprocessen och utnyttja energin i gasen till att producera vätgas, dels genom att avskilja koldioxiden efter förbränningsprocessen.

I april 2020 var det kick-off för projektet C4U (Advanced Carbon Capture for steel industries integrated in CCUS Clusters). I vanliga fall sker dessa sammankomster ansikte mot ansikte, men i pandemins år 2020 var det en digital träff med ett 50-tal medverkande spridda över klotet som fick tillfälle att lära känna varandra och få tidslinjen för projektet klar för sig.

- Genom att vi arbetar med olika koncept parallellt i Sverige och Spanien blir det samtidigt både samverkan och en inspirerande intern konkurrens, som i slutänden handlar om att vidareutveckla och kombinera, konstaterar Paul Cobden vid Swerim.

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att koldioxidlagring kommer att vara en nödvändighet för att kunna nå klimatmålen. När det handlar om stålproduktion får projektet Hybrit, med siktet inställt på helt fossilfri framställan av stål, stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt. Paul Cobden och Sara Rosendahl betonar dock att parallell forskning, som C4U, pågår.

- Alla länder har olika förutsättningar för sin stålproduktion och det gäller att hitta den optimala metoden för varje land när det handlar om att minska koldioxidavtrycket, säger Sara Rosendahl. Alla har till exempel inte samma möjlighet till grön el som Sverige, vilket är en förutsättning för Hybrits teknologi. Eftersom vi ska konvertera masugnsgasen till vätgas så skulle det ju även på sikt kunna handla om ett samarbete med Hybrit, om länder väljer de metoder vi får fram.

Totalbudgeten landar på 13 845 496 euro. För Swerims del handlar det om summor som motsvarar 12 heltidstjänster som forskare under fyra år.  Enligt Cobdens och Rosendahls tidsplan ska testanläggningarna hos Swerim i Luleå vara redo för försök 2022.

Delaktiga i det internationella projektet är: UCL, Swerim, Radbound Universiteit Nijmegen, CSIC, ArcelorMittal, Kisuma Chemicals, University of Manchester, Politecnico di Milano, TNO, Element Energy, Canmet , BGR, Dalian University of Technology, Ineris, CEPS, Wood, Carmeuse, Climate Strategies, Johnson Matthey and University of Sheffield.

Bildtext: Reaktor för infångning av CO2 från stålverksgaser.