Tomas Lundberg

Ökad återanvändning av energirika gaser

11 december, 2020

Nytt projekt ska öka återanvändningen av de energirika gaser som bildas som restprodukt vid stålframställningen hos SSAB i Luleå. Gaserna skickas till kraftvärmeverket vid LuleKraft där de förbränns för att generera bland annat elektricitet och fjärrvärme. Fjärrvärmen distribueras sedan via Luleå Energis fjärrvärmenät till stora delar av Luleå kommun.

‒ Av olika skäl kan dock inte all gas återanvändas utan en del gas måste förbrännas till ingen nytta i gasfacklor, berättar Tomas Lundberg, projektledare vid Swerim. I andra fall måste LuleKraft stödelda med olja för att nå sina produktionsmål.

Idag finns det bara en begränsad informationsspridning mellan de interna gasproducenterna hos SSAB och LuleKraft, och systemen körs nästan oberoende av varandra. Genom att skapa ett system för energivisualisering med artificiell intelligens (AI) så får man ett system som i realtid visar energiprestandan och tillgången till överskottsgaser. Systemet kommer även att kunna optimera och förutse tillgången av överskottsgaser. Resultatet blir ett klimatvänligare fjärrvärmesystem med ökad återanvändning av gaserna och minskad oljeförbrukning.

I projektet EnVisA ‒ Energivisualisering med AI ‒ medverkar förutom Swerim även SSAB, LuleKraft, Luleå Energi och Data Ductus.

Projektet har en total budget på nästan 7,4 miljoner varav 5 miljoner kommer från Vinnova.  Projektet är en gemensam satsning av Formas och Vinnova inom det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Kontaktperson

Tomas Lundberg, Swerim, tomas.lundberg [at] swerim.se