Stena Recycling Hallstahammar

Ökad metallåtervinning minskar miljöpåverkan inom stålindustrin

17 juni, 2022

Metallåtervinning och resurseffektivitet blir viktigare när tillgången på råvaror i marken minskar. Sekundära metallråvaror från industriella processer och kasserade konsumentprodukter har blivit den nya tidens gruva. Samtidigt minskar energiåtgången för att smälta om metall jämfört med att utgå från malmråvaran. Sammantaget ger en ökad metallåtervinning en ökad cirkularitet och ett effektivare resursutnyttjande för stålindustrin. 

Samhällets omställning och utfasning av fossila bränslen sätter allt större fokus på effektiv metallåtervinning. När fler aktörer ser ökad andel sekundära metallråvaror som en huvudsaklig källa att minska sina CO2-utsläpp behöver metallerna sorteras bättre för att kunna nyttjas fullt ut. 

Swerim arbetar kontinuerligt för att öka metallåtervinning inom industrin och därmed säkra råvarutillgången. Genom att kombinera branschöverskridande kompetenser skapar vi nya innovationer och heltäckande lösningar för ökad resurseffektivitet. Här ingår allt från hanteringen när avfall och restprodukter uppkommer till att materialen har återvunnits eller återanvänts. 

Sortering och omvandling 

I princip kan metaller återvinnas hur många gånger som helst, men en grundläggande förutsättning är att kunna separera dem, dels från varandra, dels från andra material. Genom att analysera, sortera och separera metaller kan graden av återvinning ytterligare ökas. Separering kan göras antingen mekaniskt eller kemiskt, genom att använda olika metallers egenskaper. Swerim har utvecklat ett flertal olika innovativa metoder och processer för att analysera och separera metaller. 

– Effektivare skrotanvändning är en viktig del i den gröna omställningen, säger Johan Björkvall, koordinator för processmetallurgi på Swerim.

– Samverkan mellan teknikutvecklingen och metallurgin är där en viktig komponent som gör Swerim en stark aktör att ta metoder från utvecklingsstadiet till industriell implementering, säger Jonas Petersson, koordinator för analytisk processövervakning på Swerim

Effektiv skrotanvändning bra för miljön 

I det nystartade projektet Optimerad hantering av stålskrot genom innovativ detektionsteknik (OptiScrap), utvecklar Swerim tillsammans med LTU en ny sensorlösning baserat på kemisk sammansättning och volymsmätning. Sensorer för kemisk analys av enskilda bitar finns tillämpat, men för att få korrekt sammanvägd analys av totala skrotråvaran krävs nya metoder. Att praktiskt kunna analysera stora och komplexa skrotbitar är en utmaning som både Stena som skrotleverantör samt SSAB och SMT som skrotförbrukare ser är en viktig del i att utveckla återvinningen. Genom att detektera och sortera skrot utifrån analys på individnivå kan skrotet nyttjas bättre och matchas till rätt ståltyp vid tillverkningen. 

– Jag ser fram emot att jobba med OptiScrap, ett projekt med tydligt fokus på miljö- och industrinytta, vars mål är att stålindustrin ska kunna öka sin användning av skrot som råvara, säger Louise Hagesjö, forskare på Swerim samt koordinator för OptiScrap. 

___________________
Det treåriga projektet OptiScrap är finansierat av Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Förutom Swerim deltar Stena Recycling, SSAB, Sandvik Materials Technology och Luleå tekniska universitet. 

Kontaktpersoner

  • Jonas Petersson jonas.petersson [at] swerim.se, forskningsledare för analytisk processövervakning,
  • Johan Björkvall, johan.bjorkvall [at] swerim.se, forskningsledare för processmetallurgi