Forskare och press

Pressinbjudan: Tonvis av krossade batterier i unikt försök

25 mars, 2019

Ett världsledande försök när det handlar om att på industriell nivå återvinna litium från batterier genomförs på metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå den 26–27 mars.

Våra mobiltelefoner och datorer är beroende av batterier där metaller som kobolt och litium är bärande komponenter. Lägg därtill en förväntad storproduktion av batterier till elbilar och vi förstår att industrin står inför stora utmaningar.Med världens hunger på litiumjonbatterier förutspår t.ex. EU att behovet av kobolt kommer att överstiga tillgången redan nästa år.

På olika håll i världen arbetar därför forskare med att dels utveckla nya typer av batterier, dels hitta effektivare metoder för återvinning.

Under tisdagen och onsdagen genomförs försök, på Swerim i Luleå, att för första gången i industriell skala separera och återvinna litium från förbrukade batterier genom smältreduktion. I den så kallade ljusbågsugnen i Swerims försökshall kommer krossade mobil- och elbilbatterier, tillsammans med restmaterial från batteriproduktion, smältas och metaller som litium, kobolt och nickel återvinnas. Det treåriga forskningsprojektet, kallat ReLion, har pågått sedan 2017 är inne i sin slutfas. Försöken är avgörande för hur lyckat resultatet blir.

Media inbjuds att övervaka försöket under tisdag den 26 mars och då bland annat träffa metallurgen och projektledaren Guozhu Ye samt Pekka Väänänen, vice VD uRecykle, ledande företag i Sverige när det handlar om batteriåtervinning. uRecycle har försett forskningsprojektet med material att återvinna.Det handlar om 20 ton krossade batterier och restmaterial, som kommer att smältas och reduceras under de två dagarna. Förutom litium återvinns även till exempel den värdefulla metallen kobolt.

Plats & kontaktpersoner

Swerim, Aronstorpsvägen 1i Luleå. Samling i receptionen klockan 10.30.  Genomgång av forskningsprojektet och möjlighet till frågor och intervjutid för etermedia (i tyst miljö) klockan 10.35 – 11.10.  Foto- och intervjutid i försökshallen vid ugnen klockan 11.15 – 11.45.

Kontaktpersoner

  • GuozhuYe, projektledare Swerim, 070 175 17 54
  • Per Hellberg, ansvarig för pilot- och demohallar, Swerim 070 299 19 33
  • Praktisk info om intervjutider etc.: Lena Callne 070 108 86 84

Foto: Pär Hahlin, Swerim har arbetat med att förbereda batterimaterialet. 

Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri. Institutet har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm. Den 1 oktober 2018 bytte Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB i Kista namn till Swerim AB.