Kjell-Arne Persson, Swerim

Pris för årets överlämning

12 maj, 2020

Projekt DuwelTool har fått pris som årets överlämning av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material 2020.

Jag vill framförallt tacka alla deltagare i projektet för deras stora engagemang. De har svetsat, analyserat och diskuterat. Utan dem hade och deras arbete hade projektet inte blivit hälften så bra, berättar koordinator Kjell-Arne Persson, Swerim.

Projektet DUWELTOOL startade 2016 och har haft som målsättningen att främja användning av duplexa rostfria stål. Detta då de har en unik kombination av hög hållfasthet och goda korrosionsegenskaper men som ofta möts ofta av skepsis hos verkstäder, då svetsprocedurerna är lite annorlunda.

Guideline för svetsning av duplexa rostfria

Arbetet har baserats på omfattande mätningar, metallografisk karakterisering och modellering. Förutom tekniska rapporter har projektet utvecklat en lättåtkomlig, användaranpassad och datoriserad guideline för svetsning av duplexa rostfria stål. Verktyget predikterar svetsens mikrostruktur för den valda kombinationen av stål, svetsmetod, parametrar, tillsatsmaterial och foggeometri. Guidelinen kommer att publiceras på Svetskommissionens webbplats under maj månad och kommer att vara tillgänglig för alla.

Projektet har haft nio engagerade projektparter, som representerar hela värdekedjan från materialtillverkare till slutanvändare, tillsammans med ett metallforskningsinstitut och en högskola. Deltagare i projektet har varit Sandvik Materials Technology, Svetskommissionen, Elga, NOMAC, Forsmarks Kraftgrupp, voestalpine Böhler Welding, Thermo-Calc Software, Outokumpu Stainless samt Högskolan Väst och Swerim.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material är en del av Vinnova, Enegimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.