Lars-Olov Nordberg pristagare

Pris till forskningsstationens minne 2020 and 2021

14 december, 2021

2021 års pris delas ut till Lars-Olov Nordberg. Lars-Olov har mångårig erfarenhet och kunskap inom olika områden. Lars-Olov har nyttjat sin kompetens inom pulver för att stötta utvecklingen inom området pulvermaterial och additiv tillverkning.

Lars-Olov har även aktivt jobbat för att utveckla det industriella samarbetet med industriella kunder inom batterimineralområdet. Lars-Olovs engagemang och integritet gör honom till en bra förebild för en forskare inom Swerim.

Forskningsstationens minne 2020

Paul Cobden

2020 års pris delas ut till Paul Cobden. Paul har under en lång tid visat på både lyhördhet och nyfikenhet i utveckling av nya projekt och projektidéer inom CCU/CCUS området. Paul har varit mycket aktiv med skapandet av lyckosamma projektkonsortier och projektansökningar. Paul är en god ambassadör för en forskare vid Swerim och är mycket uppskattad och omtyckt av kunder, kollegor och samarbetspartners.

Forskningsstationens minne

Pris till forskningsstationens minne, om 25 000 kronor, delas ut en gång årligen till en (eller flera) som på särskilt förtjänstfullt sätt, genom goda presentationer, eller resultat, bidragit till att förbättra eller stärka Swerims position inom industrinära forskning kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt.