Kran och klätterställning vid Uppsala Domkyrka

Renovering av Uppsala domkyrkas två tornkrön

16 mars, 2021

De tornkrön som pryder Uppsala domkyrkas två tornspiror genomgår en omfattande renovering. De tio meter höga toppdekorationerna tillverkade i Motala Verkstad i slutet av 1800-talet monteras ner och kommer delvis att ersättas med nytillverkade delar.

Det hela började med att korrosionsskador upptäcktes vid en klätterinspektion 2015 då en av klättrarna plötsligt fick en del av en utsmyckningsdetalj i handen. Metallforskningsinstitutet Swerim och RISE kontaktades för att utreda skadorna och bistå det omfattande åtgärdsarbetet med kompetens inom material, gjutning, korrosionsskydd och hållfasthetsberäkningar.

Toppdekorationerna består av olika utsmyckningar i grått gjutjärn och ett kors i smidesjärn. Eftersom det finns spalter mellan olika delar i konstruktionen har fukt kunnat samlas där och fått utsmyckningarna att rosta. Det fanns inget annat sätt att åtgärda skadorna än att med en jättelik kran plocka ner de drygt 4 ton tunga dekorationerna bit för bit.

Alla delar har noga undersökts och sprickor har upptäckts på vissa utsatta ställen. Gjutjärn från den tiden är mycket sprött och har dåliga utmattningsegenskaper. Man har därför beslutat att ersätta flera av delarna med nytillverkade. De olika delarna har skannats av för att kunna göra noggranna hållfasthetsberäkningar med hänsyn till de vindlaster som korsen utsätts för. För att minska spänningsnivåerna och undvika framtida fuktinträngning i känsliga områden har vissa geometriförändringar gjorts inför nytillverkningen, men enbart invändigt så att utseendet inte ska påverkas.

Nya delar tillverkas

Guldsmedshyttan kommer att tillverka gjutformar och sedan gjuta de nya delarna. Den här gången används segjärn istället för gråjärn för att dekorationerna ska hålla lång tid framöver.

‒ Det har varit ett riktigt detektivarbete, säger Pontus Rydgren som leder Swerims del av arbetet. Det finns nästan ingen dokumentation bevarad från 1800-talet och när vi startade arbetet var det ingen som visste vad det var för material däruppe eller vilken rostskyddsbehandling som använts. Att arbeta med ett så välkänt kulturminne har varit riktigt spännande och en stor skillnad jämfört med de utredningar vi vanligtvis driver där moderna material står i fokus.

Nytt korrosionsskydd

Nästa stora arbete blir rostskyddsmålning och återmontering av de jättelika dekorationerna. Utredningen som RISE har gjort visar att man vid ommålningen på 70-talet använde en zinketylsilikat som grundfärg och klorkautchuk som täckfärg. Grundfärgen har klarat sig mycket bra och skyddat toppdekorationerna väl under de senaste 45 åren. Täckfärgen var däremot helt nedbruten och på stora delar av toppdekorationerna fanns bara grundfärgen kvar. 

‒ Rostangreppen på toppdekorationerna var begränsade till spalter och svåråtkomliga ytor som man troligtvis inte har lyckats behandla vid den tidigare renoveringen. Eftersom man den här gången har monterat ner alla delarna ger det nu goda förutsättningar för att kunna behandla alla ytor, säger Björn Tidbeck seniorforskare inom rostskyddsmålning på RISE.

Det nya korrosionsskyddet kommer att bestå av samma grundfärg som användes på 70-talet, alternativt metallisering genom sprutförzinkning och en grå polyuretan med god väderbeständighet.som täckfärg. Målningen och återmonteringen är planerad till våren.

‒ Svenska kyrkan är inspirerande att samarbeta med. De är noggranna och har ett stort intresse för teknik och teknikhistoria, avslutar Pontus Rydgren.