laserultraljud

Resurseffektivisering med hjälp av laserultraljud

7 december, 2021

 Ännu ett stort projekt som är beviljat. Denna gång inom Produktion2030. Projektet heter Resurseffektivisering med hjälp av laserultraljud (REAL). Målet med projektet är att minimera behovet av tids- och materialkrävande destruktiv testning. I stället kommer vi att använda oss av laserultraljud för automatiserad och oförstörande mätning av hårdhet och härddjup.

– I fordonsindustrin idag verifieras härdningen genom destruktiv provning före och efter varje produktionskampanj, vilket tar lång tid och är kostsamt. I värsta fall behöver en hel kampanj av komponenter skrotas på grund av att de inte uppfyller kvalitetskraven. Detta problem hoppas vi lösa genom att använda laserultraljud för verklig in-line och oförstörande verifiering av härdade komponenter, berättar koordinator Anton Jansson, Swerim AB.

Fakta om projektet

  • Projektet är 3-årigt med en total budget om 9.84 Mkr.
  • Deltagande företag är Swerim (koordinator), Luleå universitet, Scania Group, Volvo GTO, Volvo CE, Bodycote och Sandvik Mining.
  • Projektet stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Koordinerar projektet gör Micke Malmström och Anton Jansson vid Swerim