Stålnätverket rundvandring

Stålakademins doktorandnätverk på studiebesök hos Swerim

21 oktober, 2022

I mitten av oktober möttes Stålakademins doktorandnätverk för ett besök på Swerims anläggning i Luleå. Besöket gav insyn i vilka olika möjligheter som ett forskningsinstitut erbjuder och skapade dessutom tillfälle för deltagarna att utbyta erfarenheter och bredda sina kontaktnätverk.

Inom Stålakademin, som drivs av Jernkontoret, finns ett doktorandnätverk med syfte att förbättra kontakten mellan doktorander samt mellan doktoranderna och järn- och stålindustrin. Tanken är att nätverket ska främja kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.

– Det är alltid spännande att träffa nya forskare och få presentera vår forskning och det nära samarbete vi har med industrin, säger Mikael Larsson, affärsområdeschef för metallurgi på Swerim.

Swerim
Swerims anläggning i Luleå. Foto: Sudhanshu Kuthe, KTH.

Dagen bjöd på föreläsningar, personliga möten och en rundtur i verksamheten. Möjligheten att få se medarbetarna i arbete, se olika instrument, och pilotutrustning gjorde att deltagarna i nätverket fick en bra inblick i Swerims verksamhet, samtidigt som det bidrog till att öka förståelsen för institutets arbete.

– Presentationerna ökade vår förståelse för Swerims aktuella forskning och doktoranderna kunde relatera till hur deras egen forskning passar in i sammanhanget. Det gav upphov till intressanta diskussioner, säger Maria Swartling, verksamhetsledare på Sustainable Steel Region och en av projektledarna inom Stålakademin.

Dagen avslutades med en gemensam middag.

En av deltagarna som uppskattade besöket var Konstantinos Rigas, doktorand vid KTH.

– Det ger mycket att träffa de andra doktoranderna, besöka försöksanläggningar och vara del av intressanta diskussioner. Det var ett spännande besök i Luleå och jag ser fram emot nästa aktivitet i nätverket.

Kommande aktivitet i nätverket

Nästa aktivitet för nätverket kommer bli den så kallade Branschkvällen på Jernkontoret där doktoranderna, utöver att få träffa varandra, möter representanter från Alleima, Boliden, Erasteel, H2 Green Steel, Höganäs, LKAB, Ovako, SSAB, Suzuki Garphyttan och Swerim.

Är du, eller någon du känner doktorand och intresserad av Stålakademins doktorandnätverk? Kontakta då gärna Helena Malmqvisthelena.malmqvist [at] jernkontoret.se 

Ytterligare information Stålakademins doktorandnätverk och tidigare aktiviteter: