Pilotförsök i ljusbågsugn och konverter

Storslam för Swerim – koordinerar fem av sju nya projekt inom Metalliska material

1 november, 2018

Swerim koordinerar fem av sju projekt inom utlysningen ”Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri” samt är deltagare i ett sjätte projekt. Utlysningen ingår i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och har beviljats stöd från Vinnova. 

Syftet med utlysningen ”Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri” har varit att ge förutsättningar för väl planerade forsknings- och utvecklingsprojekt som bedöms kunna bidra till en resurs- och kostnadseffektiv metallindustri. De beviljade projektet kommer att bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet eller kostnadsbesparingar inom metallproducerande industri.

Projekten startar den 1 november 2018.

Swerim koordinerar fem projekt och deltar i ett sjätte:

 • Kvalitetsförbättring i stränggjutning av stål genom utvecklingen av övervaknings- och rådgivningssystem baserade på avancerad avkänning och modelleringsverktyg (ImproveCast) med en total budget på 10,5 miljoner kronor, varav 5,2 miljoner kommer från Vinnova. Deltagande företag är ABB, Sandvik Materials Technology, Proximion, och Swerim. Koordinator för projektet är Pooria Nazem Jalali, Swerim. 
  Länk: http://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/improvecast/
 • Robusta processer för värmning och valsning genom kontroll av oxidation (VV-kontroll). VV-kontroll har en total budget på ca 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova. Deltar i projektet gör Outokumpu, Sandvik Materials Technology och Swerim. Koordinatorer är Hans Magnusson och Annika Talus, Swerim. 
  Länk: http://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/vv-kontroll/
 • Kontroll av metallurgiska processer med indirekta mätningar och maskininlärning (MetMaskin). MetMaskin har en total budget på 11 miljoner kronor varav 4,7 miljoner kronor kommer från Vinnova. Förutom Swerim deltar i projektet Sandvik Materials Technology, KTH, LTU, Ovako Sweden, Outokumpu, SSAB och Uddeholms. Koordinator är Johan Björkvall, Swerim. 
  Länk: http://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/metmaskin/
 • Optimering av götgjutningsprocessen genom minimering av makrosegringar och porositet (OPTGÖT). Projektet har en total budget på 6,6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova. Deltar i projektet förutom Swerim gör Uddeholms, Ovako Sweden och Sandvik Materials Technology. Projektet koordineras av Fatemeh Shabazian, Swerim.
  Länk: http://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/optgot/
 • Undvikande av sprickbildning under stränggjutning av duplexa rostfria stål (ACCORD). Projektet har en total budget på 9,8 miljoner kronor varav 4 miljoner kronor kommer från Vinnova. Deltar i projektet gör Outokumpu Stainless, Sandvik materials Technology och Swerim.  Koordintor är Amer Malik, Swerim.
  Länk: http://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/accord/
 • Styrning av kvävehalt vid framställning av rostfritt stål (KVÄVESTYR) med en total budget på 16,5 miljoner kronor, varav 4,5 miljoner kommer från Vinnova. Deltagande företag och högskolor är KTH, Swerim, Sandvik Materials Technology, Outokumpu, Kobolde & Partners samt Jernkontoret. Projektledare hos Swerim är Johan Eriksson. 
  Länk: http://www.metalliskamaterial.se/sv/forskning/kvavestyr/

Länk till innovationsprogrammet Metalliska material.