Sven Haglund

Sven Haglund tilldelas Rune Lagneborgpriset 2018

19 december, 2018

Sven Haglund har tilldelats Rune Lagneborgpriset 2018 om 30 000 kr för framstående insatser inom verksamheten för värmebehandlingsforskning. Han har under många år drivit och växt medlemsprogrammet Värmebehandlingscentrum tillsammans med RISE, både genom goda kundrelationer samt teknisk höjd. Forskningsområdet värmebehandling har under Svens ledning skapat sig en stor kundbas, ett affärsmässigt arbetssätt samt ett gott rykte.

Sven är en engagerad och kunnig medarbetare och han är mycket respekterad av industrin. Hans goda materialförståelse har visat sig vara starkt efterfrågad av våra kunder, speciellt inom haverianalys. Sven är en uppskattad kollega och en viktig mentor för medarbetare som ständigt efterfrågar hans erfarenheter och hjälp.

Lagneborgpriset
Prissumma: 30 000 kr. Delas ut en gång årligen till en (eller flera) som på särskilt förtjänstfullt sätt, genom goda presentationer. eller resultat, bidragit till att Swerims position förbättrats eller verksamhet utvecklats.