Swerim 3 year

Sveriges äldsta 3:åring?

5 oktober, 2021

För tre år sedan startade verksamheten inom metallforskningsinstitutet Swerim. Ett institut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi jobbar nära industrin för att tillsammans till exempel hitta lösningar för framtidens koldioxidneutrala stålindustri. Forskningen handlar om att minska utsläppen genom att övergå till andra bränslen än fossila kolbränslen. Vi arbetar också med att på olika sätt ta hand om de koldioxidströmmar som genereras i stålindustrins processer. I stället för att släppa ut restgaserna i atmosfären så hittar vi användningsområden för dem.

På kort tid har Swerim blivit den självklara forskningsaktören för stål- och metallindustrin. Områdena där vi tillsammans kan göra skillnad är många. Elektrifiering är ett sådant område liksom maskininlärning och artificiell intelligens. Alla nödvändiga led i omställningen matchar den forskningskompetens som finns hos oss på Swerim.

Följ oss gärna på vår resa.