Skärande bearbetning

Swerim investerar i Stockholm

3 december, 2018

Hugo Carlssons stiftelse för vetenskaplig forskning har beviljat Swerim 4 miljoner kr för investering av utrustning till två av våra laboratorier i Stockholm. Två miljoner kronor går till en högpresterande och flexibel utrustning för att utvärdera skärbarhet av nya metalliska material. De andra miljonerna investeras i en TDS-utrustning som möjliggör avancerade väteanalyser och studier av väteförsprödning.

Stiftelsens medel gör det möjligt för oss att införskaffa en robust och flexibel fräs till forskningsprojekt inom skärande bearbetning. Exempel på studier är skärbarhet av nya matalliska material, verktygsförslitning och metodutveckling för ökad förståelse av skärprocessen. Fräsen är avsedd för industriell forskning och är kommer att bestyckas med sensorer och mätinstrument för utveckling av processövervakning och maskininlärning.

Med utrustningen möjliggör vi ökad digitalisering av tillverkningsindustrin ur ett materialperspektiv, säger Karl Fahlström, forskningschef för produktionsteknik vid Swerim. Det är något som svenska stålindustrier, underleverantörer och sluttillverkare har efterfrågat och som vi nu är glada att kunna erbjuda. Med utrustningen stärker vi skärande bearbetnings-forskningen på Swerim.

Avancerad väteanalys och studier av väteförsprödning

Vi har även fått anslag för en investering i en TDS-utrustning (Thermal Desorption Spectroscopy). Investeringen är en förutsättning för att Swerim ska kunna erbjuda avancerade analyser och forskning kring väte och väteförsprödning, något som efterfrågats av flertalet ståltillverkare och användare. En TDS blir ett av de viktigaste verktygen i vår verktygslåda för studier av väte vid utvecklingen av nästa generations höghållfasta stål.

  Ett stort hinder för att använda de allra mest höghållfasta stålen är risken för väteförsprödning och en med en TDS kan man mäta hur mycket väte som materialet kan lagra, säger Lena Ryde, forskningsledare på avdelningen för Material- och processutveckling vid Swerim. Det är också möjligt att se hur mycket av vätet som är s.k. diffusibelt och därför bidrar till en ökad risk för väteförsprödning. Väte är ett element som är otroligt svårt att analysera i de små mängder där det faktiskt påverkar egenskaperna, men med en modern TDS får vi ett väldigt bra forskningsinstrument för att mäta just det.