Nuria Fuertes

Swerim koordinerar fyra av sex nya projekt inom Metalliska material

12 december, 2018

I Metalliska materials årliga programövergripande utlysning har sex nya projekt beviljats stöd från Vinnova.  Swerim koordinerar fyra av projekten som har en sammanlagd budget på ca 20 miljoner kronor. 

HIPER GEARS – Högpresterande kugghjul

Projektet ska med nytt material och ny tillverkningsteknik möjliggöra högpresterande och lätta transmissionskomponenter för framtidens drivlinor i lastbilar och personbilar. Applikationsområdet kommer främst beröra kugghjul som begränsas av utmattnings-egenskaperna hos de konventionella stålen som används idag. 

Olika skärverktyg med olika verktygsmaterial, geometrier, beläggningar och egg kommer att testas för att åstadkomma bättre bearbetning. En ny process för att möjliggöra en mer flexibel och produktiv kugghjulstillverkning kommer också att studeras. Deltagande företag är Leax, Ovako, Erasteel, Sandvik Coromant, Ionbond och Scania.

HIPER GEARS har en total budget på 7,1 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova. Projektkoordinator är karl.fahlstrom [at] swerim.se (Karl Fahlström )och ulrika.brohede [at] swerim.se (Ulrika Brohede).

AMCO – Säker användning av additivt tillverkade rostfria stålprodukter i korrosiva miljöer

Marknaden för additiv tillverkning (AM) av komponenter har vuxit starkt under de senaste åren, både i Sverige och globalt. I nuläget saknas erfarenhet och kunskap om korrosions-egenskaper för rostfria AM-komponenter. Därför finns ett stort behov av att öka förståelsen om korrosionsmekanismer i olika miljöer och hur provning bör utformas för att på ett tillförlitligt sätt kunna prediktera korrosionsmotstånd.

Målet med projektet är att ta fram riktlinjer för korrosionsprovning av rostfria AM-komponenter med syftet att kunna garantera säker användning i krävande miljöer.  Deltagande företag är Sandvik Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, Quintus, GE Health Care och Alfa Laval.

AMCO har en total budget på 5 miljoner kronor varav 2,3 miljoner kronor kommer från Vinnova. Projektkoordinator är nuria.fuertes [at] swerim.se (Nuria Fuertes).

TORAD – Verktyg för accelererad utveckling av nästa generation avancerade höghållfasta stål

Laser-ultraljud (LUS) är en teknik med stor potential att användas av stålindustrin för material- och processutveckling. Möjligheten att kunna övervaka kornstorlek direkt i processen öppnar helt nya möjligheter att styra varmvalsningsprocessen mot jämnare produktegenskaper. LUS har integrerats i Swerims Gleeble-utrustning (GLUS) vilket möjliggör realtidsstudier av mikrostrukturutveckling vid höga temperaturer. Inom projektet kommer vi att utforska och validera nya legeringskoncept för att förstå hur materialegenskaper utvecklas under processen. 

Inom TORAD maximeras synergierna genom att kombinera Swerims kunnande inom laserultraljud (LUS) och termomekanisk simulering med SSABs material- och processkunnande. Deltagande företag är SSAB.

TORAD har en total budget på 6,7 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova. Projektkoordinator är mikael.malmstrom [at] swerim.se (Mikael Malmström).

DiffDamm – Metoder för att minimera olägenhet och belastning på miljön orsakad av diffus damning vid metallproduktion

Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. En minimerad damning skulle ge både hälso- och miljövinster, och intresset för att hitta damningsreducerande åtgärder har ökat på senare tid. 

I projektet genomförs insamling av kunskap och data från de deltagande metallföretagen. Kunskapssammanställningen ska identifiera olika damningskällor och bredden av damningsproblematiken, men också vad som påverkar utsläppen från dessa källor och vad potentiella åtgärder har för fördelar och begränsningar. Målet är att företagen vid projektslut fått ny kunskap och identifierat tekniker och metoder att implementera i sin verksamhet för att minska utsläpp från diffus damning. 

Projektet ska även resultera i en beskrivande guide med en arbetsmodell för hur man bör gå tillväga om man har damningsproblem.
Partner i projektet är Jernkontoret, IVL Svenska Miljöinstitutet, Boliden Mineral, Vargön Alloys, SSAB, Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless, Uddeholms, Ovako Bar.

DiffDamm har en total budget på 2 miljoner kronor varav 900 000 kronor kommer från Vinnova. Projektkoordinator är sara.rosendahl [at] swerim.se (Sara Rosendahl).