Göran Carlsson, Swerim

Swerim! Nytt forskningsinstitut

1 oktober, 2018

I dag den 1 oktober startar vi verksamheten inom ett nytt industriforskningsinstitut – Swerim AB.

Swerim erbjuder tillämpad forskning inom gruvteknik, processmetallurgi, material och applikation, främst för gruv-, stål- och metallindustrin. Här finns, förutom hög kompetens och lång erfarenhet, även omfattande labb- och pilotutrustning för utveckling av industrins processer och tillverkning.

 Det känns mycket spännande att få vara med och starta upp ett nytt institut för gruv-, stål och metallindustrin. Det är industrisegment med gamla anor som bidrar rejält till Sveriges handelsbalans och har ett starkt globalt fäste. Swerim blir en stark forskningsaktör på området när vi nu samlar kompetensen inom stål- och metallforskning i ett institut, säger Göran Carlsson, tillförordnad vd.

Institutet är en sammanslagning av Swerea MEFOS och verksamheterna material- och processutveckling samt produktionsteknik vid Swerea KIMAB. Det har 190 medarbetare på två orter i Sverige – Luleå och Stockholm. Majoriteten av medarbetarna är forskarutbildade eller har lång industriell bakgrund. Beräknad årsomsättning är 250 miljoner kronor.

Övriga delar av Swerea (IVF, SICOMP, SWECAST, och korrosionsverksamheten inom KIMAB) blev RISE Research Institutes of Sweden.

Information: Göran Carlsson, tf. verkställande direktör. Tfn. 070-561 92 21.