Pelle Mellin, Swerim

Swerim söker nyttan i slagg

20 mars, 2023

Redan idag återvinns mycket av slaggen från tillverkning av stål och legeringar, bland annat som material vid vägbyggen. Men det finns viss slagg som idag inte har alternativa användningsområden och därför behöver deponeras. Det hoppas metallforskningsinstitutet Swerim kunna ändra på.

Pelle Mellin är projektledare för en förstudie som inleds under våren, med målet att kunna återvinna slagg i metalliserad form.  Han menar att deltagarnas samlade kunskap i projektet gör det möjligt att hitta potentiella processer till metallisering med vätgas, helt utan – eller med mycket sparsam användning av – kol. I just det här projektet är det metallerna krom, järn, vanadin m.m. man hoppas kunna återvinna från slaggen.

Swerim leder projektet där Chalmers tillsammans med Vargön Alloys och Uddeholms från stål- och legeringsindustrin medverkar. 

Studien med akronymen HAGGIS utförs och finansieras inom det Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Resultatet från förstudien kommer att redovisas sista kvartalet i år.