Ny fräs!

Swerims nya fräs på plats!

6 maj, 2020

Efter lång väntan har äntligen vi som jobbar med skärande bearbetning på Swerim fått tillökning i maskinparken!

Det är en robust 3-axlig fräs från Hyundai (modell: WIA KF 5600) med en spindelhastighet upp till 20 000 varv/minut, vilket ökar möjligheten till studier av nya bearbetningskoncept för höga krav på produktivitet.

- Ändamålet med investeringen och vår forskning är optimering av metoder och strategier, modellering och simulering samt digitalisering av bearbetningsprocessen, berättar Ulrika Brohede, Swerim.

Är du intresserad av mer information, eller har behov av att utveckla kompetensen runt skärande bearbetning, är du välkommen att kontakta Ulrika Brohede.

Investeringen gjordes med stöd från Hugo Carlssons Stiftelse för vetenskaplig forskning.