Mitt i prick

Tre av sex projekt till Swerim!

27 oktober, 2020

Vid Metalliska materials årliga programövergripande utlysningen gick tre av sex projekt med en total budget på 10 980 000 kr till Swerim. Vi kunde inte vara gladare. De beviljade projekten är:

HY-TOOLBOX Utveckling av verktygslåda för utvärdering av känslighet för väteförsprödning.

Syftet med förslaget är att underlätta bedömningen av risker för väteförsprödning (HE) som en konsekvens av materialdesign, produktion och process, liksom i det slutliga konstruktions- och applikationssteget. Projektet kommer att utveckla en Hy-TOOLBOX som ger en systematisk bedömningsgrund för risken för väteförsprödning genom att använda moderna utvärderingsmetoder.
Projektledare är Nuria Fuertes, nuria.fuertes [at] swerim.se

AluKrets-II Anodiseringsslam som sekundär råvara i mineralullsframställning

Projektet kommer att utreda de tekniska möjligheterna för att använda anodiseringsslam som en sekundär råvara till mineralullsindustrin. Med denna tillämpning skulle all deponi potentiellt kunna upphöra men materialets egenskaper ställer krav på förbehandling, vilket kan äventyra en realisering, både tekniskt och ekonomiskt.
Projektledare är Sara Rosendahl, sara.rosendahl [at] swerim.se

DistOVER Distorsionsegenskaper i valsade ringar

Projektet har starka förutsättningar att fylla en viktig kunskapslucka för att hantera formförändringar i maskinkomponenter. Detta har potential att leda till en förbättrad produktion av komponenterna samt en värdekedja bättre rustad för att hantera formfel, där materialleverantören spelar en större roll i att lösa problemet.
Projektledare är Emil Stålnacke, emil.stalnacke [at] swerim.se