Eva Friberg, Swerim

Välkommen till Swerim Eva Friberg!

13 november, 2020

När kalendern växlade från oktober till november klev Eva Friberg in över tröskeln till Swerims anläggningar i Luleå, i sin nya roll som gruppchef för el och automation.

Närmast kommer hon från Ovako där hon de senaste åren varit produktionschef vid stålverket i Smedjebacken. Flytten till Luleå var lite som att flytta ”hem”, för Eva Friberg, trots att hon själv har rötterna i Jämtland.

Tjänsten vid Swerim kändes intressant och utmanande och kom dessutom helt rätt i tiden, säger nya områdeschefen som efter sin examen vid LTU arbetat i den mansdominerade stålbranschen.

‒ I mitt dagliga arbete är inte det något jag tänker på, då är fokus helt på jobbet och att bidra positivt till företagets framtid. Men generellt vinner förstås både stämningen och därmed produktiviteten på att det finns både män och kvinnor på en arbetsplats, säger Eva Friberg.

Just forskningsinriktningen och den uttalade strävan efter att hitta vägar till att reducera koldioxidavtrycket var något som lockade henne till metallforskningsinstitutet Swerim och hon tror att den profilen generellt är något som kan locka fler kvinnor till stålbranschen.

‒ Det är kanske lite fördomsfullt av mig att säga det men jag tror tjejer är mer miljöinriktade och kan man visa hur hela stålbranschen faktiskt strävar efter att hitta vägar till en miljövänlig process så kan det locka till branschen, fortsätter Eva Friberg.