Vargön Alloys

Vargön Alloys ny medlem

3 september, 2021

Sveriges enda företag som producerar legeringen ferrokrom, Vargön Alloys, är nytt medlemsföretag hos metallforskningsinstitutet Swerim.

– Hållbarhetsperspektivet och miljöfrågor är i fokus nu och eftersom vi är en smal organisation som inte har en egen forskningsavdelning finns det mycket att hämta i samverkan med Swerim, säger Annelie Papadopoulos, chef för processmetallurgi, kvalitet och miljö hos Vargön Alloys. 

Två tredjedelar av Vargön Alloys produktion exporteras och bolaget är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, som ger stål hårdhet och motståndskraft mot korrosion. Företaget har redan tidigare genomfört forskningsprojekt med Swerim, men Annelie Papadopoulos menar att tiden är rätt nu för att förtäta samarbetet med forskningsinstitutet ytterligare genom medlemskap.

– Vi ensamma i Sverige om att vara legeringsföretag medan de flesta andra medlemsföretag kommer från stålindustrin. Tidigare har vi inte sett att vi har så många gemensamma ingångar, men nu arbetar vi alla med de cirkulära frågorna i fokus. Dessutom är det förstås alltid bra att skapa fler kontaktytor med sina kunder. Vi behöver alla gå mot det fossilfria och då är det bra för oss att i ett tidigt skede samarbeta med våra kunder i stålindustrin.

– Det är spännande för oss att kunna jobba tätare med Vargön Alloys. Swerim är till för att stötta våra medlemmar i forsknings och utvecklingsprojekt som ligger i linje med deras kort- och långsiktiga strategiska utveckling. Vi ser fram emot att kunna vara en forskningspartner för Vargön Alloys i hållbarhet, miljö och processfrågor säger Mikael Larsson, affärsområdeschef för Metallurgi på Swerim.

Bildtext: Utgjutning av legeringen ferrokrom hos Vargön Alloys.

För mer information

  • Annelie Papadopoulos, processmetallurgi-, kvalitets- och miljöchef, Vargön Alloys, annelie.papadopoulos [at] vargonalloys.se
  • Mikael Larsson, affärsområdeschef Metallurgi, Swerim, mikael.larsson [at] swerim.se