Invigning vätgasanläggning

Vätgasanläggning möjliggör banbrytande forskning

22 oktober, 2019

Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson, tillsammans med VD Pontus Sjöberg och regionråd Nils-Olof Lindfors, har invigt metallforskningsinstitutet Swerims nya vätgasanläggning i Luleå. Elektrolysören ger förutsättningar för forskning kring vätgas som energiform – och viktiga steg mot den fossilfria industrin.

Den nya vätgasanläggningen är en investering på 12 miljoner. Infrastruktur till forskningsinstitutets alla test- och demohallar möjliggör tester av olika applikationer till industrin.

Tisdagen den 15 oktober, klipptes sidenbandet och anläggningen är formellt invigd, men det blir om sex veckor som den används första gången i skarpt läge på Swerim. Det handlar då om projektet FResMe (From Residual Steel Gases to Methanol), ett EU-finansierat projekt som går ut på att omvandla masugnsgaser från stålindustrin till metanol. Metanolen ska sedan inom projektet användas för att driva en färja ägd av Stena.

Mer information om vätgasanläggningen

Bild: Regionråd Nils-Olof Lindfors, vd Pontus Sjöberg, Swerim och Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson.