Johan Sjöström vid vätgasanläggningen

Vätgasanläggningen snart klar

4 september, 2019

Det pågår intensivt arbete i en av Swerims ATEX-klassade försökshallar. Arbetet med att färdigställa en anläggning för produktion av vätgas är inne i sin slutfas.

Projektledaren Johan Sjöström visar hjärtat i anläggningen, elektorlysören där elström spjälkar vatten i vätgas och syrgas. Pilotanläggningen handlar om en investering på ca 12 miljoner.

Johan Sjöström känner sig övertygad om att den kommer att bli värdefull för verksamheten på Swerim.

– Användningen av vätgas är intressant för många processer i industrin. Om vi ska bli fossilfria är vätgassamhället del av lösningen, säger Johan Sjöström.

Pilotanläggningen för forskning om vätgas i industriprocesser kommer att ha sin officiella invigning i mitten av oktober, på Swerim i Luleå. 

Bilden: Projektledare Johan Sjöström vid hjärtat i den nya anläggningen för vätgasproduktion: elektrolysören.