Ägare

Swerim ägs av industrin (80%) och svenska staten via RISE, Research Institutes of Sweden (20%). 

Ägarstruktur, Swerim AB

Ägarintresse

  • 49,9 procent, Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning (SSJM)
    Tre huvudmän som  tillsammans representerar  ca 40 företag från industrin 
  • 30,1 procent, Metallurgiska forskningsbolaget i Luleå (MEFOR)
    Ca 30 ägarbolag från industrin 
  • 20 procent, RISE Research Institutes of Sweden
    Helägt av svenska staten