Styrelse

Swerims styrelse består av 8 ledamöter samt 4 arbetstagarrepresentanter. 

Martin Pei

Martin Pei, ordförande
Ledamot i styrelsen sedan 2018.

Befattning: EVP & CTO, SSAB AB
Utbildning: TeknD
Övriga styrelseuppdrag: Hybrit Development AB, Jernkontorets Fullmäktige

Ingegerd Annergren
Ledamot i styrelsen sedan 2018.

Befattning: Sektionschef för Materialteknik på Scania
Utbildning: PhD inom korrosion, KTH
Övriga styrelseuppdrag: Intressentföreningen Korrosion, Intressentföreningen Gjutning, LIGHTer, AM arenan, Center för högpresterande stål, Center for Mechanics and Materials Design

Tom Eriksson

Tom Eriksson
Ledamot i styrelsen sedan 2021.

Befattning: VP and Head of  Strategic Research, Alleima
Utbildning: PhD Materials Chemistry
Inga övriga styrelseuppdrag

Jenny Greberg, styrelseledamot i Swerim

Jenny Greberg
Ledamot i styrelsen sedan 2023.

Befattning: Vice President Technology, LKAB
Utbildning: Docent Gruvteknik
Inga övriga styrelseuppdrag

Anna Medvedeva

Anna Medvedeva
Ledamot i styrelsen sedan 2019.

Befattning: Director Technology and Strategy Boliden Smelters
Utbildning: PhD Material Science
Övriga styrelseuppdrag: Boliden Bergsöe

Patrik Ölund

Patrik Ölund
Ledamot i styrelsen sedan 2022.

Befattning: Forskningschef Ovako
Utbildning: Material science, KTH
Inga övriga styrelseuppdrag

Eva Pétursson

Eva Pétursson
Ledamot i styrelsen sedan 2018.

Befattning: Forskningchef SSAB
Utbildning: PhD i stålkonstruktion
Övriga styrelseuppdrag: HYBRIT Development AB (2018–), SSAB Technology AB (2015–), Metallic Materials, Strategic Innovation Program at Jernkontoret (2015–), PiiA, Strategic Innovation Program at Rise SICS (2016–), SBI (2016–)

Timo van’t Hoff

Timo van’t Hoff
Ledamot i styrelsen sedan 2023.

Befattning: Chief Business Development Officer (CBDO) på RISE
Utbildning: MSc i Technology Management från Chalmers och BSc i Fordonsteknik från HTS Autotechniek i Nederländerna
Övriga uppdrag: Sveaskog och Unimer

Pia Borg, Swerim

Pia Borg, arbetstagarrepresentant
Ledamot i styrelsen sedan 2024.

Befattning: Senior forskare, Produktionsteknik/Fogning
Utbildning: IWE international welding engineer, IWSD international welded structures designer
Övriga styrelseuppdrag: Svetstekniska föreningen (vice ordf), Svetsen Förlags, Svetsrådet

Lars-Erik From

Lars-Erik From, arbetstagarrepresentant
Ledamot i styrelsen sedan 2015

Befattning: Forskare
Utbildning: Datateknik, LuTH
Inga övriga styrelseuppdrag

Roger Nielsen

Roger Nielsen, arbetstagarrepresentant
Ledamot i styrelsen sedan 2002

Befattning: Tekniker Avd. PD
Utbildning: Gymnasiet 2 års verkstadsutbildning och 1 års svetsutbildning
Inga övriga styrelseuppdrag

Magnus Heintz

Magnus Heintz, arbetstagarrepresentant (suppleant)
Ledamot i styrelsen sedan 2022.

Befattning: Forskare
Utbildning: 
Övriga styrelseuppdrag:

Adam Ståhlrantz, Swerim

Adam Ståhlkrantz, arbetstagarrepresentant (suppleant)
Ledamot i styrelsen sedan 2024.

Befattning: Forskare
Utbildning: PhD Materials Science
Övriga styrelseuppdrag: Ordf. Sveriges Ingenjörers lokala förening Kista

Pontus Sjöberg

Pontus Sjöberg, vd för Swerim

Utbildning: PhD Metalluri, KTH
Övriga uppdrag: VD för MEFOR AB samt VD för SSJM
Inga övriga styrelseuppdrag 

Revisor

Ulf Sundborg (auktoriserad revisor), KPMG (ordinarie)