Ledningsgrupp

Ledamöter

  • Pontus Sjöberg, vd
  • Magnus Andersson, affärsområdeschef Materialutveckling
  • Tania Irebo Schwartz, affärsområdeschef Produktionsteknik
  • Mikael Larsson, affärsområdeschef Metallurgi
  • Daniel Palo, affärsområdeschef Pilot och Demo
  • Britta Bolin, HR-chef
  • Per Södergren, Ekonomichef
  • Maria Lundberg/Marianne Magnelöv, Verksamhetsutveckling