Swerims styrelse

Ledamöter

Martin Pei, ledamot, Swerim

Martin Pei, ordförande
Ledamot i styrelsen sedan 2018

Befattning: EVP & CTO, SSAB AB

Utbildning: TeknD

Övriga styrelseuppdrag: Hybrit Development AB, Jernkontorets Fullmäktige

Ingegerd Annergren
Ledamot i styrelsen sedan 2018

Befattning: Sektionschef för Materialteknik på Scania

Utbildning: Bergsingenjör KTH, PhD inom korrosion, KTH

Övriga styrelseuppdrag: Intressentföreningen Korrosion, Intressentföreningen Gjutning, LIGHTer, AM arenan, Center för högpresterande stål, Center for Mechanics and Materials Design

Tom Eriksson, ledamot, Swerim

Tom Eriksson
Ledamot i styrelsen sedan 2021

Befattning: VP Strategi Research, Sandvik Materials Technology

Utbildning: PhD Materials Chemistry

Inga övriga styrelseuppdrag

Jan Hjelmgren, ledamot, Swerim

Jan Hjelmgren
Ledamot i styrelsen sedan 2018

Befattning: SVP Powertrain Engineering, Volvo Group Trucks Technology

Utbildning: Lic Eng Structural Dynamics, MSc Engineering Physics

Inga övriga styrelseuppdrag

Anna Medvedeva, ledamot, Swerim

Anna Medvedeva
Ledamot i styrelsen sedan 2019

Befattning: Director Technology and Strategy Boliden Smelters

Utbildning: PhD Material Science

Övriga styrelseuppdrag: Boliden Bergsöe

Göran Nyström, ledamot, Swerim

Göran Nyström
Ledamot i styrelsen sedan 2020

Befattning: vvd Ovako

Utbildning: MSc

Inga övriga styrelseuppdrag

Eva Pétursson, ledamot, Swerim

Eva Pétursson
Ledamot i styrelsen sedan 2018

Befattning: Forskningchef SSAB

Utbildning: PhD i stålkonstruktion

Övriga styrelseuppdrag: HYBRIT Development AB (2018–), SSAB Technology AB (2015–), Metallic Materials, Strategic Innovation Program at Jernkontoret (2015–), PiiA, Strategic Innovation Program at Rise SICS (2016–), SBI (2016–)

Åsa Sundqvist, ledamot, Swerim

Åsa Sundqvist
Ledamot i styrelsen sedan 2018, 2021

Befattning: Avdelningschef Expansionsplan

Utbildning: Civilingenjör, Tekn. Lic, Tekn. Dr

Övriga styrelseuppdrag: Ltu, Iva Nord, Stiftelsen LKAB Excellence Center, Stiftelsen Erik Hammarsten, Stiftelsen LKAB Forskning och utbildning, Stiftelsen LKAB Akademi

Ulrika Brohede, ledamot, Swerim

Ulrika Brohede, arbetstagarrepresentant (suppleant)
Ledamot i styrelsen sedan 2018

Befattning: Forskningsledare, skärande bearbetning

Utbildning: Doktor i nanoteknologi och funktionella material

Övriga styrelseuppdrag: Sveriges Ingenjörers lokala förening på Swerim (2018–)

Lars-Erik From, Swerim

Lars-Erik From, arbetstagarrepresentant
Ledamot i styrelsen sedan 2015

Befattning: Forskare

Utbildning: Datateknik, LuTH

Inga övriga styrelseuppdrag

Fredrik Gustavsson, ledamot, Swerim

Fredrik Gustavsson, arbetstagarrepresentant
Ledamot i styrelsen sedan 2020

Befattning: Arbetstagarrepresentant, ordinarie

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik med Materialvetenskap; Uppsala universitet, Teknisk doktor i teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial, Uppsala universitet

Inga övriga styrelseuppdrag

Roger Nielsen, ledamot, Swerim

Roger Nielsen, arbetstagarrepresentant
Ledamot i styrelsen sedan 2002

Befattning: Tekniker Avd. PD

Utbildning: Gymnasiet 2 års verkstadsutbildning och 1 års svetsutbildning, klar 1984

Inga övriga styrelseuppdrag

Pontus Sjöberg, vd, Swerim

Pontus Sjöberg, vd för Swerim

Utbildning: PhD Metalluri, KTH

Övriga uppdrag: VD för MEFOR AB samt VD för SSJM

Revisor

Ulf Sundborg (auktoriserad revisor), KPMG (ordinarie)