Swerims styrelse

Ledamöter

 • Olle Wijk, ordförande 
 • Ingegerd Annergren, Scania
 • Göran Carlsson, Swerim
 • Ing-Marie Andersson Drugge, Boliden Smelters
 • Jesper Ederth, Sandvik Materials Technology
 • Jan Hjelmgren, Volvo Group Trucks Technology
 • Martin Pei, SSAB
 • Åsa Sundqvist, LKAB

 • Lars-Erik From, arbetstagarrepresentant
 • Roger Nielsen, arbetstagarrepresentant
 • Bijish Babu, arbetstagarrepresentant (suppleant)
 • Ulrika Brohede, arbetstagarrepresentant (suppleant)

Revisorer

 • Monika Lindgren (auktoriserad revisor), KPMG (ordinarie) 
 • Hans Öystilä (auktoriserad revisor), KPMG (suppleant)