Vad är forskningsinformation?

Vad är forskningsinformation?

Forskningsinformation är strukturerad information om och från forskning:

  • forskare
  • organisationer med koppling till forskning (och utveckling)
  • pågående forskning i form av projekt, program och satsningar
  • finansiering av forskning
  • forskningsoutput (som publikationer, patent, produkter, tjänster, processer, rapporter, nyheter, pressmeddelanden, inspelade föredrag och impact)
  • forskningsinfrastrukturer (som register, databaser och forskningsutrustning med relevans för styrgruppens syfte.
  • statistik om forskningsinformation

Till forskningsinformation räknas INTE bakomliggande arbetsmaterial, kunskap och forskningsdata.

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet