Vision och målbilder

Vision och målbilder

Vision

Max ett klick till all kvalitetssäkrad forskningsinformation

Målbilder

Forskare
Kan enkelt hitta projekt och forskargrupper för samarbete och enkelt sköta sina administrativa uppgifter

Forskningsadministratörer (till exempel bibliotek, grants office, forskningsfinansiärer, ekonomer, HR, kommunikatörer med flera)
Har omedelbar tillgång till öppen, kvalitetssäkrad forskningsinformation

Lokala systemägare/förvaltningsorganisation
Förstår hur olika användares behov ser ut, nationellt och internationellt

Strategiska ledningsfunktioner (högskolor/finansiärer)
Har en komplett bild av vad verksamheten är bäst på jämfört med andra när det gäller kompetens och output

Analytiker
Har tillgång till kvalitetssäkrad forskningsinformation om personer, organisationer, finansiering, projekt, output

Nationella styrgruppens visioner och målbilder

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet