Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerim. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas

Publikation Författare År Typ
Nyhetsbrev Swerea KIMAB Swerea KIMAB 2018 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea KIMAB:s elektroniska nyhetsbrev ges ut fyra – sex gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller nyheter från vår verksamheten inom material-, process- och produktionsutveckling samt korrosion. Vi delar också med oss av hur våra forskningsresultat tillämpas i svensk industri.

Swerims rapportdatabas Swerim 2018 Rapporter

Öpna rapporter och böcker utgivna av Swerim.

Certifierade referensmaterial Download Michael Granfors 2017 Broschyrer

No abstract available.

CRM katalog Download Michael Granfors 2017 Broschyrer

Katalogomslag

Beställ en tryckt katalog genom att skicka ett mail till library@swerea. Katalogen kostar inget.

GLUS - Investigate microstructural conditions such grain size, texture and phase transformations in-situ during heating or derformation Download Mikael Malmström 2017 Broschyrer

Swerea KIMAB has developed a technique which makes it possible to investigate microstructural conditions such grain size, texture and phase transformations in-situ during heating and/or deformation. GLUS® is a combination of in-situ measurements with LUS (laser ultrasonics) during testing in a thermo-mechanical annealing simulator (GLEEBLE).

Multi-material design - A multi-material design gives you the benefits of different material Download Christof Schneider 2017 Broschyrer

No abstract available.

Christof Schneider 2017 Broschyrer

No abstract available.

Swerea MEFOS news Swerea MEFOS 2017 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea MEFOS News är ett nyhetsbrev som produceras och ges ut av Swerea MEFOS.

Traineeprogram hos Swerea KIMAB Download Anna Söderbäck 2017 Broschyrer

Vi söker tre passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerea KIMAB.

Virtuella metoder Download Niclas Stenberg 2017 Broschyrer

No abstract available.

Additive tillverkning (3D) Download Joakim Ålgårdh 2016 Broschyrer

No abstract available.

Avancerad mekanisk provning Download Taina Vuoristo 2016 Broschyrer

No abstract available.

Framtidens material - både guld och gröna skogar Download Swerea 2016 Rapporter

Hjulen rullar snabbare och behovet av nya bättre och smartare material är stort och beständigt. Vad är det som krävs för att skapa framtidens material, och vad har Sveriges industri för möjligheter att konkurrera? I Swereas rapport Framtidens material har vi tillsammans med industri, akademi, samhällsaktörer och futurister identifierat 3 drivkrafter och 7 sanningar som kommer att påverka svensk material- och produktutveckling.

Kemisk analys Download Michael Granfors 2016 Broschyrer

No abstract available.

Framtidens industri - vart vi är på väg och varför Download Swerea 2015 Rapporter

Vad behövs för att göra svensk industri konkurrenskraftig i ett framtidsperspektiv? Swerea genomförde under våren 2015 en studie om framtidens industri med fokus på drivkrafter, trender och scenarier som påverkar svenskbaserad industris konkurrenskraft. Resultaten från denna studie, som gjordes i samarbete med Kairos Future, vill vi förmedla till svensk industri.

Modellering och materialteknik Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

Ökad specialisering stärker konkurrenskraften för stål- och metallföretagen. Produkt- och materialutveckling, krav på hög och jämn kvalitet, högt materialutbyte och energieffektivisering ger upphov till ökade processkrav.

Att kunna kontrollera varje detalj i processen kräver tillförlitliga och noggranna simuleringar. Swerea MEFOS har egen beräkningskapacitet, ett Linux-kluster med närmare 200 kärnor, som medger korta simuleringstider för stora modeller. Simulerade resultat kan verifieras i vår pilotutrustning.

Pretreatment and agglomeration Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

Our agglomeration lab provides the industry with research and development services in agglomeration and pretreatment. This includes everything from product development of fine-grained raw materials to recycling of metal-bearing residual products such as sludges and dust. Higher material efficiency is ever more important.

Processintegration - ett holistiskt perspektiv Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

No abstract available.

Stål och värmebehandling - En handbok Torsten Holm, Pelle Olsson, Eva Troell 2015 Böcker

Stål är världens mest använda konstruktionsmaterial. Egenskaperna går att variera inom vida gränser genom olika val av stålsort och värmebehandlingsmetod. ”Stål och värmebehandling” behandlar allt från metallografi, stålsorter, värmebehandlingsmetoder och materialprovning till utrustningar, närliggande processer, säkerhet och miljö. Exempel på värmebehandlingsmetoder som tas upp är sätthärdning, induktionshärdning, nitrerprocesser, anlöpning och glödgningsmetoder.

Boken är avsedd att fungera både som handbok i det dagliga arbetet för exempelvis konstruktörer och värmebehandlare och som utbildningsmaterial på företag, högskolor och universitet. Målgruppen är konstruktörer, värmebehandlingsingenjörer, produktionsberedare, förmän, operatörer, studenter, lärare och forskare.

Swerea 3D3 - 3D-printing at Swerea Download Swerea 2015 Broschyrer

Projektet Swerea 3D3 är en koncerngemensam satsning inom materialteknik och produktionsteknologi för utveckling av additiv tillverkning, också kallad 3D-printing. I denna broschyr får du en överblick av våra kunskaper och vad vi kan hjälpa dig med när det gäller 3D-tekniken.

Fluidized bed pilot plant Download Swerea MEFOS 2014 Broschyrer

The fluidized bed process presents good potential for utilizing raw materials that have a higher content of pollutants. With our advanced pilot facility and the knowledge centre FLUBET, we wish to secure a world-leading position as a developer of metallurgical processes in large pilot scale.

Steel and its Heat Treatment - a handbook Torsten Holm, Pelle Olsson, Eva Troell 2012 Böcker

Steel is the most used construction material in the world. By applying different forms of heat treatment to different grades of steel, its properties can be made to vary extensively. Steel and it’s heat treatment – a handbook covers everything from metallography, grades of steel, heat treatment processes and material testing to the equipment used, associated processes, safety and the environment. Examples of heat treatment methods dealt with are case hardening, induction hardening, nitriding processes, tempering and annealing.

 The book is intended for use both as an everyday reference handbook for designers, technicians etc. and as course literature for companies and higher education institutions.

Pilot Plant Equipment Download Swerea MEFOS Broschyrer

No abstract available.