Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerim. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. 

Om du inte hittar det du söker nedan går det bra att söka i DiVA portal,  en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid lärosäten och forskningsinstitut. Länk till databasen.

Publikation Författare År Typ
Additive tillverkning av metaller Download Swerim 2019 Broschyrer

Additiv manufacturing of metals. Materials Solutions – from powder to product

Exjobb hos Swerim – Första steget i din karriär Download Anna Söderbäck 2019 Broschyrer

Vi söker passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerim.

Fluidized bed pilot plant Download Swerim 2019 Broschyrer

The fluidized bed process presents good potential for utilizing raw materials that have a higher content of pollutants. With our advanced pilot facility and the knowledge centre FLUBET, we wish to secure a world-leading position as a developer of metallurgical processes in large pilot scale.

GLUS® – GLEEBLE & LUS Download Mikael Malmström 2019 Broschyrer

Swerim has developed a technique which makes it possible to investigate microstructural conditions such as grain size, texture and phase transformations in-situ during heating and/or deformation.

GLUS® is a combination of in-situ measurements with LUS (laser ultrasonics) during testing in a thermomechanical annealing simulator (GLEEBLE).

Guideline – How to measure current, voltage and arc power in arc welding Download Kjell-Arne Persson and Alexander Lundstjälk 2019 Rapporter

No abstract available.

Industrinytta, volyme 1 – Forskning för en hållbar framtid Download Swerim 2019 Broschyrer

No abstract available.

Koordinering av forskning inom additiv tillverkning av metall Download Maria Lundberg, Sven Karlsson, Annika Strondl, Seyed Hosseini 2019 Rapporter

No abstract available.

MikroMach mäter restspänningar Download Swerim 2019

MikroMach kan oförstörande mäta stora ytor genom att jämföra magnetiska egenskaper med fysikaliska egenskaper, till exempel hårdhet, brottgräns och fasandelar.

Mobil planhetsmätare – Mefplan Download Swerim 2019 Broschyrer

Mefplan är en flexibel planhetsmätare för att enkelt och till en låg kostnad mäta planhet under olika förhållanden i produktionslinjer som exempelvis klippsträckor, riktverk och kontinuerliga linjer.

Modellering och materialteknik Download Swerim 2019 Broschyrer

Ökad specialisering stärker konkurrenskraften för stål- och metallföretagen. Produkt- och materialutveckling, krav på hög och jämn kvalitet, högt materialutbyte och energieffektivisering ger upphov till ökade processkrav.

Att kunna kontrollera varje detalj i processen kräver tillförlitliga och noggranna simuleringar. Swerea MEFOS har egen beräkningskapacitet, ett Linux-kluster med närmare 200 kärnor, som medger korta simuleringstider för stora modeller. Simulerade resultat kan verifieras i vår pilotutrustning.

Pilot Plant Equipment Download Swerim 2019 Broschyrer

No abstract available.

Pretreatment and agglomeration Download Swerim 2019 Broschyrer

Our agglomeration lab provides the industry with research and development services in agglomeration and pretreatment. This includes everything from product development of fine-grained raw materials to recycling of metal-bearing residual products such as sludges and dust. Higher material efficiency is ever more important.

Processintegration - ett holistiskt perspektiv Download Swerim 2019 Broschyrer

No abstract available.

Swerim-nytt, #1 – Elektroniskt nyhetsbrev Swerim 2019 Nyhetsbrev och tidningar

No abstract available.

Swerim-nytt, #2 – Elektroniskt nyhetsbrev Swerim 2019 Nyhetsbrev och tidningar

No abstract available.

Swerim-nytt, #3 – Elektroniskt nyhetsbrev Swerim 2019 Nyhetsbrev och tidningar

No abstract available.

Swerim-nytt, #4 – Elektroniskt nyhetsbrev Swerim 2019 Nyhetsbrev och tidningar

No abstract available.

Vi har drömjobb till dig – Attraktiv arbetsplats med medarbetare i ständig utveckling Download Anna Söderbäck 2019 Broschyrer

Vi söker passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerim.

Årsberättelse 2018 Download Swerim 2019 Finansiell information

No abstract available.

Avancerad mekanisk provning Download Taina Vuoristo 2018 Broschyrer

No abstract available.

Swerim-nytt, #1 – Elektroniskt nyhetsbrev Swerim 2018 Nyhetsbrev och tidningar

No abstract available.

Swerim-nytt, #2 – Elektroniskt nyhetsbrev Swerim 2018 Nyhetsbrev och tidningar

No abstract available.

Swerims rapportdatabas Swerim 2018 Rapporter

Öpna rapporter och böcker utgivna av Swerim.

Virtuella metoder Download Niclas Stenberg 2018 Broschyrer

No abstract available.

Stål och värmebehandling - En handbok Torsten Holm, Pelle Olsson, Eva Troell 2015 Böcker

Stål är världens mest använda konstruktionsmaterial. Egenskaperna går att variera inom vida gränser genom olika val av stålsort och värmebehandlingsmetod. ”Stål och värmebehandling” behandlar allt från metallografi, stålsorter, värmebehandlingsmetoder och materialprovning till utrustningar, närliggande processer, säkerhet och miljö. Exempel på värmebehandlingsmetoder som tas upp är sätthärdning, induktionshärdning, nitrerprocesser, anlöpning och glödgningsmetoder.

Boken är avsedd att fungera både som handbok i det dagliga arbetet för exempelvis konstruktörer och värmebehandlare och som utbildningsmaterial på företag, högskolor och universitet. Målgruppen är konstruktörer, värmebehandlingsingenjörer, produktionsberedare, förmän, operatörer, studenter, lärare och forskare.

Sidor