Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerim. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas

Publikation Författare År Typ
Exjobb hos Swerim - Första steget i din karriär Download Anna Söderbäck 2019 Broschyrer

Vi söker passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerim.

GLUS®– GLEEBLE & LUS Download Mikael Malmström 2019 Broschyrer

Swerim has developed a technique which makes it possible to investigate microstructural conditions such as grain size, texture and phase transformations in-situ during heating and/or deformation.

GLUS® is a combination of in-situ measurements with LUS (laser ultrasonics) during testing in a thermomechanical annealing simulator (GLEEBLE).

Guideline – How to measure current, voltage and arc power in arc welding Download Kjell-Arne Persson and Alexander Lundstjälk 2019 Rapporter

No abstract available.

Industrinytta – Ett urval exempel från Swerim Download 2019 Broschyrer

No abstract available.

Koordinering av forskning inom additiv tillverkning av metall Download Maria Lundberg, Sven Karlsson, Annika Strondl, Seyed Hosseini 2019 Rapporter

No abstract available.

Swerim-nytt februari - Elektroniskt nyhetsbrev Swerim 2019 Nyhetsbrev och tidningar

No abstract available.

Swerim-nytt maj Elektroniskt nyhetsbrev Swerim 2019 Nyhetsbrev och tidningar

No abstract available.

Traineeprogram Download Anna Söderbäck 2019 Broschyrer

Vi söker passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerim.

Vi har drömjobb till dig - Attraktiv arbetsplats med medarbetare i ständig utveckling Download Anna Söderbäck 2019 Broschyrer

Vi söker passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerim.

Swerim-nytt december - Elektroniskt nyhetsbrev Swerim 2018 Nyhetsbrev och tidningar

No abstract available.

Swerim-nytt november - Elektroniskt nyhetsbrev Swerim 2018 Nyhetsbrev och tidningar

No abstract available.

Swerims rapportdatabas Swerim 2018 Rapporter

Öpna rapporter och böcker utgivna av Swerim.

Certifierade referensmaterial Download Michael Granfors 2017 Broschyrer

No abstract available.

CRM katalog Download Michael Granfors 2017 Broschyrer

Katalogomslag

Beställ en tryckt katalog genom att skicka ett mail till library@swerea. Katalogen kostar inget.

Christof Schneider 2017 Broschyrer

No abstract available.

Virtuella metoder Download Niclas Stenberg 2017 Broschyrer

No abstract available.

Additive tillverkning (3D) Download Joakim Ålgårdh 2016 Broschyrer

No abstract available.

Avancerad mekanisk provning Download Taina Vuoristo 2016 Broschyrer

No abstract available.

Framtidens material - både guld och gröna skogar Download Swerea 2016 Rapporter

Hjulen rullar snabbare och behovet av nya bättre och smartare material är stort och beständigt. Vad är det som krävs för att skapa framtidens material, och vad har Sveriges industri för möjligheter att konkurrera? I Swereas rapport Framtidens material har vi tillsammans med industri, akademi, samhällsaktörer och futurister identifierat 3 drivkrafter och 7 sanningar som kommer att påverka svensk material- och produktutveckling.

Kemisk analys Download Michael Granfors 2016 Broschyrer

No abstract available.

Framtidens industri - vart vi är på väg och varför Download Swerea 2015 Rapporter

Vad behövs för att göra svensk industri konkurrenskraftig i ett framtidsperspektiv? Swerea genomförde under våren 2015 en studie om framtidens industri med fokus på drivkrafter, trender och scenarier som påverkar svenskbaserad industris konkurrenskraft. Resultaten från denna studie, som gjordes i samarbete med Kairos Future, vill vi förmedla till svensk industri.

Modellering och materialteknik Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

Ökad specialisering stärker konkurrenskraften för stål- och metallföretagen. Produkt- och materialutveckling, krav på hög och jämn kvalitet, högt materialutbyte och energieffektivisering ger upphov till ökade processkrav.

Att kunna kontrollera varje detalj i processen kräver tillförlitliga och noggranna simuleringar. Swerea MEFOS har egen beräkningskapacitet, ett Linux-kluster med närmare 200 kärnor, som medger korta simuleringstider för stora modeller. Simulerade resultat kan verifieras i vår pilotutrustning.

Pretreatment and agglomeration Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

Our agglomeration lab provides the industry with research and development services in agglomeration and pretreatment. This includes everything from product development of fine-grained raw materials to recycling of metal-bearing residual products such as sludges and dust. Higher material efficiency is ever more important.

Processintegration - ett holistiskt perspektiv Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

No abstract available.

Stål och värmebehandling - En handbok Torsten Holm, Pelle Olsson, Eva Troell 2015 Böcker

Stål är världens mest använda konstruktionsmaterial. Egenskaperna går att variera inom vida gränser genom olika val av stålsort och värmebehandlingsmetod. ”Stål och värmebehandling” behandlar allt från metallografi, stålsorter, värmebehandlingsmetoder och materialprovning till utrustningar, närliggande processer, säkerhet och miljö. Exempel på värmebehandlingsmetoder som tas upp är sätthärdning, induktionshärdning, nitrerprocesser, anlöpning och glödgningsmetoder.

Boken är avsedd att fungera både som handbok i det dagliga arbetet för exempelvis konstruktörer och värmebehandlare och som utbildningsmaterial på företag, högskolor och universitet. Målgruppen är konstruktörer, värmebehandlingsingenjörer, produktionsberedare, förmän, operatörer, studenter, lärare och forskare.

Sidor