Forskar-CV

Forskar-CV

Planerat uppdrag –
på initiativ av Nationella styrgruppen för forskningsinformation

Uppdragsledare: saknas, kontakta info@swerim.se om du är intresserad/har förslag
Uppdragsbeskrivning forskar-CV-PA3

Forskar-CV

Det primära syftet är att effektivisera administrativa uppgifter för forskare och administrativ personal. Det kan vi bidra med genom att ta fram nationella riktlinjer och identifiera en standard för forskar-CV. Uppdraget bidrar också indirekt till att höja kvaliteten i nationella analyser.

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet