Informationsutbyte

Informationsutbyte

Riktlinjer
för utbyte av forskningsinformation

Att enas kring en standard för hur byte av information mellan olika system ska ske, underlättar och effektiviserar byte och återanvändning mellan involverade parter. För att en standard ska ge så stor nytta som möjligt behöver den inte bara beskriva vilken information som ska bytas och hur den är strukturerad utan även visa en gemensam bild av dess betydelse. Riktlinjerna är baserade på Zachmans ansats och E-delegationens vägledning för digital samverkan.

Version: 2015
Beslutad: 2015-12-03
Dokument: Riktlinjer för informationsutbyte av forskningsinformation 1.0.2 (pdf)

Förvaltande myndighet: Vetenskapsrådet
Kontakt: info@swerim.se

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet