Samverkan

Forskning och utveckling (FoU) sker ofta i samarbete med flera aktörer och över nationsgränser. Swerim driver och deltar löpande i ett stort antal FoU-projekt på nationell nivå såväl som på EU-nivå. Deltagande i olika forskningsprojekt ger stora möjligheter att utveckla företagsidéer och långsiktig konkurrenskraft.

På en alltmer global marknad ökar behovet av samarbete och rörlighet. Genom samarbete utvecklas vår kompetens och vi kan stärka våra nätverk. I FoU-projekt ges möjligheter att nå ut över lokala, nationella och internationella gränser och åstadkomma framsteg som annars inte varit möjliga.

Swerim har genom åren byggt upp ett omfattande nätverk med företag och forskningsorganisationer. Vi hjälper till med alla aspekter för att initiera, söka och genomföra ett FoU-projekt. 

Olika sätt att samarbeta med Swerim

Att delta i olika samverkansformer via Swerim ger dig möjlighet att hitta relevanta forsknings- och samarbetspartners, ta del av det allra senaste inom olika områden, samt att utveckla ditt företags idéer – den hållbara konkurrenskraften.

Vi samarbetar med såväl små som stora företag i olika konstellationer. Valet av samarbete kan bero på olika faktorer så som problemställning, personella resurser, graden av sekretess eller möjlighet till finansiering. Vi kan ofta rekommendera en effektiv lösning utifrån dina förutsättningar. 

Läs mer om de olika sätt du kan samverka med Swerim och kontakta oss för att ta reda på vilken samarbetsform som passar dig.