Industriell symbios

Samverkan

Samverkan gör att ditt företag kan nå nya höjder och är en förutsättning för att utveckla svensk industris ställning på en alltmer global och konkurrensutsatt marknad.

Att delta i olika samverkansformer via Swerim ger dig möjlighet att hitta relevanta forsknings- och samarbetspartners, ta del av det allra senaste inom olika områden, samt att utveckla ditt företags idéer – den hållbara konkurrenskraften.

Olika sätt att samarbeta med Swerim

Vi samarbetar med såväl små som stora företag i olika konstellationer. Valet av samarbetstyp kan bero på olika faktorer så som typ av problemställning, personella resurser, graden av sekretess eller möjlighet till finansiering. Vi kan ofta rekommendera en effektiv lösning utifrån dina förutsättningar. Nedan ser du en översikt på olika sätt att samverka med oss.

  • Uppdrag
  • Långsiktiga samarbetsavtal
  • Regionala utlysningar
  • Nationella utlysningar
  • Internationella utlysningar
  • Forskningsprogram
  • Nätverk
  • Testbäddar

Industrinytta på vetenskaplig grund

Hos oss samspelar akademiska resultat med företagens verklighet. Vi hjälper dig att vidareförädla, anpassa, implementera och förpacka din idé. Läs mer om de olika sätt du kan samverka med Swerim och kontakta oss för att ta reda på vilken samarbetsform som passar dig.